Nyheter

Innkalling til årsmøte 21.01.2021

Innkalling og årsmelding for Fagforbundet avd 12 Stryn

Innkalling til årsmøte 21.01.2021-150843

Vedlagt er innaklling og årsmelding for Fagforbundet avd 12 Stryn

Årsmøte 2021

Årsmøte 2021-150778

Årsmøte i Fagforbundet avd 12 Stryn vert halde torsdag 21.01.21 i kulturhuset

Årsmelding 2019 Fagforbundet avd 12 Stryn

Innkalling og årsmelding for Fagforbundet avd 12 Stryn.

Årsmøte

Årsmøte for Fagforbundet avd 12 Stryn 31.01.20 kl 18.30

Ny leiar i Fagforbundet avd 12 Stryn

Leiar i Fagforbundet Stryn, Marthe Fridtun Brendefur har trekt seg frå vervet som leiar. Ho vil fortsetje som styremedlem i foreininga.