Nyheter

Årsmøte

Årsmøte 2022 vert digitalt, ny dato 08.02.2022.

Årsmelding

Årsmelding for Fagforbundet avd 12 Stryn 2021

Årsmøte 2022

Årsmøte i Fagforbundet avd 12 Stryn blir halde 21.01.22 på hotel Alexandra. Med forbehald om endring dersom det fortsatt er restriksjonar.

Innkalling til årsmøte 21.01.2021

Innkalling og årsmelding for Fagforbundet avd 12 Stryn

Innkalling til årsmøte 21.01.2021-150843

Vedlagt er innaklling og årsmelding for Fagforbundet avd 12 Stryn

Årsmøte 2021

Årsmøte 2021-150778

Årsmøte i Fagforbundet avd 12 Stryn vert halde torsdag 21.01.21 i kulturhuset

Årsmelding 2019 Fagforbundet avd 12 Stryn

Innkalling og årsmelding for Fagforbundet avd 12 Stryn.

Ny leiar i Fagforbundet avd 12 Stryn

Leiar i Fagforbundet Stryn, Marthe Fridtun Brendefur har trekt seg frå vervet som leiar. Ho vil fortsetje som styremedlem i foreininga.