Til hovedinnhold

Frikjøpte tillitsvalgte

Navn
Anita Torpengen
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt
Epost
Epost: anita.torpengen@sandefjord.kommune.no
Navn
Anne Jorid Strøm Svendsen
Stillingstittel
Frikjøpt tillitsvalgt Helse, Sosial og Omsorg
Epost
Epost: anne.jorid.strom.svendsen@sandefjord.kommune.no
Navn
Mette Clifton
Stillingstittel
Frikjøpt tillitsvalgt Kunnskap, Barn og Unge
Epost
Epost: mette.clifton@sandefjord.kommune.no
Navn
Heidi Bjelland
Stillingstittel
Frikjøpt tillitsvalgt Miljø og Plan
Epost
Epost: heidi.bjelland@sandefjord.kommune.no
Navn
Tori Diem Nguyen
Stillingstittel
Frikjøpt tillitsvalgt Kultur, Idrett og Fritid 50%
Epost
Epost: tori.diem.nguyen@sandefjord.kommune.no
Navn
Tori Diem Nguyen
Stillingstittel
Frikjøpt tillitsvalgt Privat sektor 50 %
Epost
Epost: tori@fagforbundet-sandefjord.no

Styret i fagforeningen

Navn
Hilde Abrahamsen
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 90042441
Epost
Epost: hilde@fagforbundet-sandefjord.no
Navn
Anne Jorid Strøm Svendsen
Stillingstittel
Nestleder
Telefon
Tlf: 93234573
Epost
Epost: anne.jorid@fagforbundet-sandefjord.no
Navn
Mette Clifton
Stillingstittel
Kasserer
Telefon
Tlf: 41682994
Epost
Epost: mette@fagforbundet-sandefjord.no
Navn
Anita Torpengen
Stillingstittel
Opplæringsansvarlig
Telefon
Tlf: 47337092
Epost
Epost: anita@fagforbundet-sandefjord.no
Navn
Martin Eriksen
Stillingstittel
Leder Yrkesseksjon Helse og Sosial
Epost
Epost: yhs@fagforbundet-sandefjord.no
Navn
Hanne Rismyhr
Stillingstittel
Leder Yrkesseksjon Kontor og Administrasjon
Telefon
Tlf: 93022088
Epost
Epost: yka@fagforbundet-sandefjord.no
Navn
Eva Freitag Granholt
Stillingstittel
Leder Yrkesseksjon Kirke, Kultur og Oppvekst
Telefon
Tlf: 91860226
Epost
Epost: ykko@fagforbundet-sandefjord.no
Navn
Jane Gro Delmedico
Stillingstittel
Leder Yrkesseksjon Samferdsel og Teknisk
Telefon
Tlf: 95528153
Epost
Epost: yst@fagforbundet-sandefjord.no
Navn
Tori Diem Nguyen
Stillingstittel
Ungdomstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 91005044
Epost
Epost: ung@fagforbundet-sandefjord.no
Navn
Brit Omli Nilsen
Stillingstittel
Pensjonisttillitsvalgt
Epost
Epost: pensjonistutvalget@fagforbundet-sandefjord.no
Navn
Heidi Bjelland
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 90539144
Epost
Epost: heidi@fagforbundet-sandefjord.no
Navn
John Arvid Rasmussen
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 95401767
Epost
Epost: choorasmussen@yahoo.com
Navn
Anne Kristin Agledal
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 47040746
Epost
Epost: ankiagledal@gmail.com
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?