Til hovedinnhold

Styret i fagforeningen

Navn
Lars Frederik Gregerslund
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 92869175
Epost
Epost: lars.gregerslund@fagforbundet.no
Navn
Sarah Skjetne
Stillingstittel
Nestleder
Telefon
Tlf: 92224993
Epost
Epost: sarah@fagforbundethorten.no
Navn
Ann - Kristin Kreutz
Stillingstittel
Sekreter
Telefon
Tlf: 99320068
Epost
Epost: annkrikre@gmail.com
Navn
Malin Bystrøm
Stillingstittel
Kasserer
Telefon
Tlf: 45097395
Epost
Epost: kasserer@fagforbundethorten.no
Navn
Nina Lydersen Hast
Stillingstittel
Opplæringsansvarlig
Telefon
Tlf: 99032204
Epost
Epost: ninalydersenhast@hotmail.com
Navn
Eli Kristin Engjaberg
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon helse og sosial
Telefon
Tlf: 90568706
Epost
Epost: eli.engjaberg@gmail.com
Navn
Janne Nævra
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon
Telefon
Tlf: 90857134
Epost
Epost: jannenaevra@gmail.com
Navn
Elin Cathrine Larsgård
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Telefon
Tlf: 97952863
Epost
Epost: elinlarsgaard@hotmail.com
Navn
Roar Olsen
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Telefon
Tlf: 99204644
Epost
Epost: ro.ls@live.no
Navn
Anicken Alette Kreutz
Stillingstittel
Ungdomstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 98422808
Epost
Epost: anicken-kreutz@outlook.com
Navn
Solfrid C. Hansen
Stillingstittel
Pensjonisttillitsvalgt
Telefon
Tlf: 90673938
Epost
Epost: solfridc@icloud.com
Navn
Heidi Halstensen
Stillingstittel
Styremedlem HVO
Telefon
Tlf: 98428898
Epost
Epost: h.halste@online.no
Navn
Linda Svanberg
Stillingstittel
Styremedlem verveansvarlig
Telefon
Tlf: 93047610
Epost
Epost: linda.svanberg@horten.kommune.no
Navn
Trude Kreutz
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 97150473
Epost
Epost: trude@fagforbundethorten.no
Navn
Sarah Skjetne
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 92224993
Epost
Epost: sarah@fagforbundethorten.no
Navn
Trude Kreutz
Stillingstittel
Frikjøpt Tillitsvalgt fagorening
Telefon
Tlf: 97150473
Epost
Epost: trude@fafgforbundethorten.no
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?