Til hovedinnhold

Styret i fylkeskretsen

Navn
Tarjei Leistad
Stillingstittel
fylkesleder
Telefon
Tlf: 95184827
Epost
Epost: tarjei.leistad@fagforbundet.no
Navn
Ketil Sivertsen
Stillingstittel
nestleder
Telefon
Tlf: 97636690
Epost
Epost: ketil.sivertsen@fagforbundet.no
Navn
Marie Jonsson
Stillingstittel
opplæringsansvarlig
Telefon
Tlf: 97132248
Epost
Epost: marie.jonsson@fagforbundet.no
Navn
Ørjan Høvik
Stillingstittel
leder yrkesseksjon helse og sosial
Telefon
Tlf: 90129742
Epost
Epost: orjan.hovik@fagforbundet.no
Navn
Janne K. Bjørnerås
Stillingstittel
leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Telefon
Tlf: 92402733
Epost
Epost: janne.kristin.bjorneras@fagforbundet.no
Navn
Tina P. Stenkløv
Stillingstittel
leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Telefon
Tlf: 92017498
Epost
Epost: tina.stenklov@fagforbundet.no
Navn
Vegard Austmo
Stillingstittel
leder yrkesseksjon kontor og administrasjon
Telefon
Tlf: 41627002
Epost
Epost: vegard.austmo@fagforbundet.no
Navn
Linn Flataunet
Stillingstittel
ungdomtillitsvalgt
Telefon
Tlf: 95018861
Epost
Epost: linn.flataune@fagforbundet.no
Navn
Roy Hveding
Stillingstittel
pensjonisttillitsvalgt
Telefon
Tlf: 93087641
Epost
Epost: roy.hveding@live.no

Ansatte

Navn
Else Pettersen
Stillingstittel
Administrasjonssekretær
Telefon
Tlf: 90000000
Epost
Epost: else.pettersen@fagforbundet.no
Navn
Margrete Michelsen
Stillingstittel
Administrasjonssekretær
Telefon
Tlf: 90000000
Epost
Epost: margrete.michelsen@fagforbundet.no
Navn
Tove Grønning
Stillingstittel
Administrasjonssekretær
Telefon
Tlf: 90000000
Epost
Epost: tove.gronning@fagforbundet.no
Navn
Line Jegtvik
Stillingstittel
Administrasjonssekretær
Telefon
Tlf: 90000000
Epost
Epost: line.jegtvik@fagforbundet.no

Fylkessekretærer

Navn
Edvin Helland
Stillingstittel
fylkessekretær
Telefon
Tlf: 91307710
Epost
Epost: edvin.helland@fagforbundet.no

Studentkontakter

Navn
Dina Marie Hofsli Flått
Stillingstittel
Studentkontakt
Epost
Epost: dina.flatt@fagforbundet.no
Navn
Mina Kveen-Abrahamsen
Stillingstittel
Studentkontakt
Epost
Epost: mina.abrahamsen-kveen@fagforbundet.no
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?