Hovedtillitsvalgte i Trøndelag

avd 008 Fagforbundet Teknisk fagforening Trondheim
Svein Inge Storaune, KS Trondheim Parkering - mobil: 91160410
Ove Sørtømme, KA Kirkelig fellesråd - mobil: 45619812
Knut Erik Elnæs, KS Trondheim kommune - mobil: 91760014
Magne Bye, KS bedr Trondheim Havn IKS - mobil: 95263917
Pir-badet Standard m/vedl. - 

avd 032 Fagforbundet Heim
Ann-Helen Kvingedal, Heim kommune - mobil: 98444584
Eli N. Furnes Fjørli , Heim kommune - mobil: 90063694


avd 047 Fagforbundet Buss-og sporveisarb. forening
Trond Bolkan, Nettbuss - mobil: 93492243 
Niels-Egil Wanggaard, Tide Buss - mobil 98402274
Tor Sandstad - Team Verksted - mobil 91654156

avd 069 Fagforbundet Trondheim
Gøril Rosten, Trondheim kommune - Helse og sosial - mobil: 95796944
Anne Mjøsund, Trondheim kommune - Kirke, kultur og oppvekst - mobil: 95024612
Finn Børge Dalen, Trondheim kommune - Kirke, kultur og oppvekst - mobil: 90125797
Tone Aunmo, Trondheim kommune - Helse ogsosial - mobil: 91719182
Wenche Sagøy, Trondheim kommune - Samferdsel og teknisk - mobil: 41857168
Duda F. Lundereng, Trondheim kommune - Kontor og administrasjon - mobil: 94207755
Anniken van Marion Lien, Trondheim kommune - helse og sosial - mobil: 48369971
Vibeke Leistad, Trondheim kommune - Helse og sosial - mobil: 97727614

avd 94 Fagforbundet Namsos
Torunn Pedersen, Namsos kommune - mobil: 90505068
Åse Bergum, Namsos kommune - mobil: 48205580
Bernth-Erik Øien Fossli, Namsos kommune - mobil: 45517636

avd 125 Fagforbundet Verdal
Alis Ambli Solberg, Verdal kommune - mobil: 97071672
Lise Heggdal, Verdal kommune - mobil: 46823255
Geir I. Singstad, Verdal kommune - mobil: 90855434
Hans Robert Hynne - Innherred Brann og redning- mob. 46401093


avd 126 Fagforbundet Trondheim Brannkorpsfor.
Arild Bjørnås, Trøndelag brann og redning IKS - 
mobil: 90504631

avd 169 Fagforbundet Trøndelag fylkeskommune
Thrine M. Broch, Trondheim mobil: 99014932   100%
Elise Holtan Pavall Årbogen, Steinkjer mobil:    89%
Stig Harry Jørgensen, AtB AS - mobil:


avd 176 Fagforbundet Indre Fosen
Audgunn H. Nilsen 70%, Leksvik kommune - mobil: 98808991
Elin Kvidal 100%, Rissa kommune - mobil: 98466977


avd 178 Fagforbundet Psykisk Helsevern
Ulf Steen, St. Olav Hospital - mobil: 95907479
Normann Sandvik, St. Olavs Hospital - mobil: 91546178

avd 186 Fagforbundet Midtre Gauldal
Kari Merete Stensås, Midtre Gauldal kommune - mobil: 97182118

avd 215 Fagforbundet Steinkjer
Eli Eiklid, Steinkjer kommune - mobil: 99252703
Bjørn Kristian Nesbak, Steinkjer kommune - mobil: 92453985
Morten Aakvik, Steinkjer kommune - mobil: 93255272


avd 216 Fagforbundet Stjørdal 
Sylviann Gausen, Stjørdal kommune, mobil: 93202513
Linn Christin Pedersborg, Stjørdal kommune, mobil: 92442447
Rune Hyldmo, Stjørdal kommune, mobil: 40218702

avd 232 Fagforbundet Meråker 
Oda Aurora Aune, Meråker kommune - mobil: 98696254
Mette Iren Raaen, Meråker kommune - permisjon

avd 233 Fagforbundet Røros 
Mari Lien, Røros kommune - mobil: 90015887
Unicare Røros - mobil: 

avd 249 Fagforbundet Inderøy
Ida Elisabeth Dalum, Inderøy kommune - mobil:  959 47 275

avd 291 Fagforbundet Levanger
Lorents Gåsvær, Innherred brann og redning - mobil: 91728716
Glenn Håvard Jakobsen, Levanger kommune - mobil: 93870144
Laila Munkeby, Levanger kommune - mobil: 97986303

avd 307 Fagforbundet Tydal
Katrine Steig Arstad, Tydal kommune - mobil: 90021726

avd 313 Fagforbundet Orkland
Nina Olsen, Orkanger - mobil: 92815249
Rachel Hammervik, Orkanger - mobil: 45422778
Jorunn Ysland, Agdenes  - mobil: 95729220
Bente Fagerli, Meldal - mobil: 95791835
Elisabeth Ramvik, Snillfjord - mobil: 45210049

avd 314 Fagforbundet Selbu
Kari Krogstad, Selbu kommune - mobil: 92211633

avd 324 Fagforbundet Frøya
Bente Øyen, Frøya kommune - mobil: 91877431

avd 336 Fagforbundet Helse Nord-Trøndelag
Hege Trana, Helse Nord-Trøndelag HF - mobil: 91541748

avd 340 Fagforbundet Snåsa
Anne-Rita Riseth, Snåsa kommune - mobil: 99704718

avd 349 Fagforbundet Melhus
Marit Seehuus, Melhus kommune - mobil: 40063297 
Aina Ekle Hermandstad, Melhus kommune - mobil: 91860996 

avd 360 Fagforbundet Malvik
Morten Sjaastad, Malvik kommune - mobil: 90012633
Line Johnsen, Malvik kommune - mobil: 90058946 50%

avd 364 Fagforbundet Sykehuset Levanger
Ørjan Andre Manum Høvik, Helse Nord-Trøndelag HF - mobil: 90129742

avd 406 Fagforbundet Ytre Namdal
Bjørg Storheil, Nærøysund kommune - mobil: 47665785
Helen Lauten, Nærøysund kommune - mobil: 90692895
Torill A. Grande, Leka kommune - mobil: 41309647

avd 413 Fagforbundt Ørland
Ann-Berit Nervik, Ørland kommune - mobil: 41619258
Øyvind Wiger-Haraldsvik, Bjugn kommune - mobil: 93633783

avd 418 Fagforbundet Oppdal
Jan Nøstberg, Oppdal kommune - mobil: 90886293
Inger-Lill Sundsethaug, 50% Oppdal kommune - mobil: 90872978

avd 429 Fagforbundet Holtålen
Kjell Magnar Hov, Holtålen kommune - mobil: 41507766

avd 494 Fagforbundet St. Olavs Hospital
John Olav Berdahl , St. Olav Hospital HF - mobil: 41675177
Solveig Nordli, St. Olav Hospital HF - mobil: 91355909
Torill Enge, St. Olav Hospital HF - mobil: 97521445
Kjetil Berg, HEMIT - mobil: 41671552

avd 495 Fagforbundet Røyrvik
Sissel Mikkelsen, Røyrvik kommune - mobil: 91605138

avd 535 Fagforbundet Hitra
Wenche Lervold Helsø, Hitra kommune - mobil: 92497147

avd 545 Fagforbundet Rennebu
Kari Aftreth, Rennebu kommune - mobil: 97760868

avd 568 Fagforbundet Grong
Cathrine Hansen, Grong kommune - mobil: 40475925

avd 599 Fagforbundet Nord-Fosen
Bjørg Markanes, Åfjord kommune - mobil: 91183052 
Kari Risvik, Osen kommune - mobil: 97532229

avd 606 Fagforbundet Flatanger
Sissel Skorstad, Flatanger kommune - mobil: 90024535

avd 612 Fagforbundet Skaun
Lena Halseth, Skaun kommune - mobil: 98684711

avd 664 Fagforbundet Lierne
Ann Brit Tangen - Lierne kommune - mobil: 41444952

avd 696 Fagforbundet Rindal
Astrid Bakken, Rindal kommune - mobil: 95829649

avd 697 Fagforbundet Overhalla
Marte Grande, Overhalla kommune - mobil: 93853793

avd 698 Fagforbundet Høylandet
Ann-Mari Moen -  mobil: 46939958
Liv Flått - mobil: 90625070

avd 725 Fagforbundet Namsskogan
Margrethe Sofie Bergvik, Namsskogan kommune - mobil: 97137787

avd 822 Fagforbundet Post Midt-Norge
Knut Marius Lydvo, Region Midt-Norge - mobil: 99466735
Knut-Magne Beitveit, Ålesund og omegn - mobil: 91643884
Mari Thrana, Trondheim og omegn - mobil: 93404759
Kjell Otto Haugan, Levanger og omegn - mobil: 91318032