Styret i Fagforbundet Grong

Navn
Cathrine Hansen
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 40475925
Epost
Epost: fagforbundet@grong.kommune.no
Navn
Unni Grøndal Appelkvist
Stillingstittel
Nestleder
Telefon
Tlf: 95915240
Epost
Epost: unni.appelkvist@hotmail.com
Navn
Elin Anita Fornes
Stillingstittel
Kasserer
Telefon
Tlf: 99090606
Epost
Epost: elin.fornes@grong.kommune.no
Navn
Unni Grøndal Appelkvist
Stillingstittel
Opplæringsansvarlig
Telefon
Tlf: 95915240
Epost
Epost: unni.appelkvist@hotmail.com
Navn
Jorunn Anita Reppen
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon helse og sosial
Telefon
Tlf: 91145874
Epost
Epost: j_reppen@hotmail.com
Navn
Monica Annie Jamt
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon
Telefon
Tlf: 98653979
Epost
Epost: monica.jamt@grong.kommune.no
Navn
Inger Johanne Einarsen
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Telefon
Tlf: 95964957
Epost
Epost: ijeinarson@msn.com
Navn
Bjørn Johan Schwartz
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Telefon
Tlf: 91590910
Epost
Epost: bjorn.schwartz@grong.kommune.no
Navn
Stian Sklett
Stillingstittel
Ungdomstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 47838977
Epost
Epost: stian.sklett@gmail.com
Navn
Maj Gunn Berg
Stillingstittel
Pensjonisttillitsvalgt
Telefon
Tlf: 97702365
Epost
Epost: majgunnberg@gmail.com
Navn
Cathrine Hansen
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 40475925
Epost
Epost: fagforbundet@grong.kommune.no