Styret i Fagforbundet Røyrvik

Navn
Marianne Krutå
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 95993495
Epost
Epost: mariannekruto@hotmail.no
Navn
May Iren Reitan
Stillingstittel
Nestleder
Telefon
Tlf: 97541805
Epost
Epost: mireita45@gmail.com
Navn
Gunbjørn Jarle Heggstad
Stillingstittel
Kasserer
Telefon
Tlf: 90076603
Epost
Epost: g-heggst@online.no
Navn
Heidi Anita Brekkvassmo
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon helse og sosial
Telefon
Tlf: 95043884
Epost
Epost: heidianita@hotmail.com
Navn
Heidi Flyum
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon
Telefon
Tlf: 48223267
Epost
Epost: heidi.flyum@hotmail.no
Navn
Cathrine Johansen
Stillingstittel
Ungdomstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 40412551
Epost
Epost: cat@rm-e.no
Navn
Aud Inger Dahl
Stillingstittel
Pensjonisttillitsvalgt
Telefon
Tlf: 45604536
Navn
Sissel Mikkelsen
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 91605138
Epost
Epost: sisselm@online.no