Styret i fagforeningen

Navn
Ann-Ingeborg Johnsen
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 98070988
Epost
Epost: avd307.leder@fagforening.fagforbundet.no
Navn
Espen Sørflakne
Stillingstittel
Nestleder
Telefon
Tlf: 95295936
Epost
Epost: Espen.sorflakne@tydal.kommune.no
Navn
Karen Østby Nilsen
Stillingstittel
Kasserer
Telefon
Tlf: 90645269
Epost
Epost: karen.ostby.nilsen@tydal.kommune.no
Navn
Torhild Gullbrekken Aas
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon
Telefon
Tlf: 92603004
Epost
Epost: torhild.gullbrekken.aas@tydal.kommune.no
Navn
Kjersti Gullbrekken
Stillingstittel
Ungdomstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 91771095
Epost
Epost: kjersti_gull@hotmail.com
Navn
Alison Martine Østby
Stillingstittel
Pensjonisttillitsvalgt
Telefon
Tlf: 95295912
Epost
Epost: alison@tydalsnett.no
Navn
Erik Tangstad Kirkvold
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 97711626
Epost
Epost: erikir@tydal.kommune.no