Styret i fagforeningen

Navn
Mette Iren Raaen
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 92460294
Epost
Epost: metteiren@hotmail.com
Navn
Ann-Jeanette Brandtzæg-Sand
Stillingstittel
Nestleder
Telefon
Tlf: 97129236
Epost
Epost: asjett66@hotmail.com
Navn
Egil Arne Kleven
Stillingstittel
Kasserer
Telefon
Tlf: 41675210
Epost
Epost: earnekle@online.no
Navn
Mette Iren Raaen
Stillingstittel
Opplæringsansvarlig
Telefon
Tlf: 92460294
Epost
Epost: metteiren@hotmail.com
Navn
Anita Mathisen
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon helse og sosial
Telefon
Tlf: 98664709
Epost
Epost: anita_mathisen70@hotmail.com
Navn
Anja Kristoffersen
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon
Telefon
Tlf: 92255431
Epost
Epost: anja.kristoffersen@meraker.kommune.no
Navn
Ida Tidemann
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Telefon
Tlf: 93449817
Epost
Epost: ida.tidemann@meraker.kommune.no
Navn
Mai Brit Græsli
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Telefon
Tlf: 90724323
Epost
Epost: mai.brit.graesli@meraker.kommune.no
Navn
Oda Aurora Aune
Stillingstittel
Ungdomstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 98696254
Epost
Epost: oda_aurora_aune@hotmail.com
Navn
Anne Marie Wallberg
Stillingstittel
Pensjonisttillitsvalgt
Telefon
Tlf: 95725872
Epost
Epost: amawall@online.no
Navn
Mette Iren Raaen
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 92460294
Epost
Epost: metteiren@hotmail.com