Styret i Fagforbundet Indre Fosen

Navn
Audgunn Helen Nilsen
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 98808991
Epost
Epost: audgunn-nilsen@live.no
Navn
Aud Janne Hafeld
Stillingstittel
Nestleder
Telefon
Tlf: 98818608
Epost
Epost: aud_janne@hotmail.com
Navn
Monika rognes Dretvik
Stillingstittel
Kasserer
Telefon
Tlf: 45209972
Epost
Epost: mojaka@hotmail.no
Navn
Tina Wanvik Lindgjerdet
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon helse og sosial
Telefon
Tlf: 98407079
Epost
Epost: tina.wanvik@hotmail.com
Navn
Tove Iren Haugerø
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon
Telefon
Tlf: 47396192
Epost
Epost: irhauger@online.no
Navn
Dagunn Dyrendahl
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Telefon
Tlf: 97656220
Epost
Epost: 2709dd@fosenskole.no
Navn
Maiken Sunde
Stillingstittel
Ungdomstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 46622766
Epost
Epost: maiken.sunde@gmail.com
Navn
Elin Synnøve Sunde
Stillingstittel
Pensjonisttillitsvalgt
Telefon
Tlf: 99241238
Epost
Epost: Elinsy@broadpark.no
Navn
Grete Saus
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 47663363
Epost
Epost: grete.saus@gmail.com
Navn
Maurice Eckel
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 48148864
Epost
Epost: Maurice-eckel@hotmail.de
Navn
Elin Kvidal
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 98466977
Epost
Epost: elkvidal@online.no
Navn
Elin Kvidal
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 98466977
Epost
Epost: elkvidal@online.no