Til hovedinnhold

Styret i fagforeningen

Navn
Mats Monsen
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 45391441
Epost
Epost: leder@fagforbundettrondheim.no
Navn
Hege Rovik
Stillingstittel
Nestleder
Telefon
Tlf: 91522106
Epost
Epost: nestleder@fagforbundettrondheim.no
Navn
Terje Hovde
Stillingstittel
Kasserer
Telefon
Tlf: 93216518
Epost
Epost: oekonomiansvarlig@fagforbundettrondheim.no
Navn
Silje Sandum
Stillingstittel
Opplæringsansvarlig
Telefon
Tlf: 98025332
Epost
Epost: opplaering@fagforbundettrondheim.no
Navn
Anniken Lien Van Marion
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon helse og sosial
Telefon
Tlf: 48369971
Epost
Epost: anniken-van.marion@trondheim.kommune.no
Navn
Fanny Marisol Røskaft
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon
Telefon
Tlf: 95369696
Epost
Epost: yka@fagforbundettrondheim.no
Navn
Kari Brøttemsmo
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Telefon
Tlf: 99768079
Epost
Epost: ykko@fagforbundettrondheim.no
Navn
Øyvind Eklo
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Telefon
Tlf: 90104333
Epost
Epost: oyvind.eklo@trondheim.kommune.no
Navn
Julie Wisløff
Stillingstittel
Ungdomstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 93697480
Epost
Epost: julie-berg.wisloff@trondheim.kommune.no
Navn
Frøydis Gaare
Stillingstittel
Pensjonisttillitsvalgt
Telefon
Tlf: 90560056
Epost
Epost: ugyldig_epost@fagforbundet.no
Navn
Grethe Ramsland
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 90886944
Epost
Epost: gretherams@hotmail.com
Navn
Sigmund Midtbø
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 95892965
Epost
Epost: sigmund1.midtbo@trondheim.kommune.no
Navn
Janne Kristin Bjørnerås
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 92402733
Epost
Epost: janne.kristin.bjorneras@fagforbundet.no
Navn
Andreas Lea
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 97144547
Epost
Epost: andreas.lea@gmail.com
Navn
Anne Lee Mjøsund
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 95024612
Epost
Epost: anne-lee.mjosund@trondheim.kommune.no
Navn
Eirik Brovold
Stillingstittel
Representant hovedverneombud
Telefon
Tlf: 48044020
Epost
Epost: eirik1.brovold@trondheim.kommune.no
Navn
Finn Børge Dalen
Stillingstittel
Representant forhandlingsutvalget i KS
Telefon
Tlf: 90125797
Epost
Epost: finn-borge.dalen@trondheim.kommune.no
Navn
Sebastian Sæteraas
Stillingstittel
Vara Yrkesseksjon helse og sosial
Telefon
Tlf: 98612172
Epost
Epost: sebastian-b.seteraas@trondheim.kommune.no
Navn
Kathrine Bue
Stillingstittel
Vara Yrkesseksjon kontor og adminstrasjon
Telefon
Tlf: 92468222
Epost
Epost: kathrine.bue@gmail.com
Navn
Mehrzad Rad
Stillingstittel
Vara Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Telefon
Tlf: 99229222
Epost
Epost: mehrzad1.rad@ou.trondheim.kommune.no
Navn
Inger Johanne Løvold
Stillingstittel
Vara Yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Telefon
Tlf: 95975563
Epost
Epost: inger.johanne.lovold@trondheim.kommune.no
Navn
Astrid Welde Johansen
Stillingstittel
Vara Pensjonist
Telefon
Tlf: 95753162
Epost
Epost: astridwe@online.no
Navn
Sebastian Sæteraas
Stillingstittel
Vara Ungdomstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 98612172
Epost
Epost: sebastian-b.seteraas@trondheim.kommune.no
Navn
Thomas Albertsen
Stillingstittel
1. Vara
Telefon
Tlf: 98855443
Epost
Epost: thomas.albertsen@ou.trondheim.kommune.no
Navn
Ismail Salad Elmi
Stillingstittel
2. Vara
Telefon
Tlf: 97996318
Epost
Epost: ismail-salad.elmi@trondheim.kommune.no
Navn
Marius Frost
Stillingstittel
3. Vara
Telefon
Tlf: 93262311
Epost
Epost: marius.frost@ntnu.no
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?