Styret i Fagforbundet Trondheim

Navn
Terje Hovde
Stillingstittel
Kasserer
Telefon
Tlf: 93216518
Epost
Epost: oekonomiansvarlig@fagforbundettrondheim.no
Navn
Hege Annette Rovik
Stillingstittel
Opplæringsansvarlig
Telefon
Tlf: 91522106
Epost
Epost: hegerovik@live.no
Navn
Kari Brøttemsmo
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Telefon
Tlf: 99768079
Epost
Epost: ykko@fagforbundettrondheim.no
Navn
Frøydis Gaare
Stillingstittel
Pensjonisttillitsvalgt
Telefon
Tlf: 90560056
Navn
Janne Kristin Bjørnerås
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 92402733
Epost
Epost: janne.kristin.bjorneras@fagforbundet.no
Navn
Anniken Lien Van Marion
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 48369971
Epost
Epost: anniken-van.marion@trondheim.kommune.no
Navn
Kari Brøttemsmo
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 99768079
Epost
Epost: ykko@fagforbundettrondheim.no
Navn
Ingvar Sund
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 92805490
Epost
Epost: ingvar.sund@trondheim.kommune.no
Navn
Eirik Brovold
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 48044020
Epost
Epost: eirik1.brovold@trondheim.kommune.no