Styret i Fagforbundet Teknisk Fagforening Trondheim

Navn
Roger Mogseth
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 91112301
Epost
Epost: fagforbundet008@gmail.com
Navn
Geir Inge Hasselberg
Stillingstittel
Nestleder
Telefon
Tlf: 90642273
Epost
Epost: fagf.teknisk.nestleder@gmail.com
Navn
Arnljot Worseth
Stillingstittel
Kasserer
Telefon
Tlf: 91112120
Epost
Epost: fagf.teknisk.kasserer@gmail.com
Navn
Tor Harald Johnsen
Stillingstittel
Opplæringsansvarlig
Telefon
Tlf: 90642746
Epost
Epost: fagf.teknisk.opplering@gmail.com
Navn
Kjartan Strømme
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Telefon
Tlf: 99406156
Epost
Epost: ks694@kirken.no
Navn
Rainer Svartrapmo
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Telefon
Tlf: 41297051
Epost
Epost: rainer.svartrapmo@gmail.com
Navn
Vegard Hansen Brandtzæg
Stillingstittel
Ungdomstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 95403533
Epost
Epost: fagf.teknisk.ungdom@gmail.com
Navn
Gunnar Berntsen
Stillingstittel
Pensjonisttillitsvalgt
Telefon
Tlf: 91112212
Epost
Epost: gunnbern@hotmail.com
Navn
Helge Fossen
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 91857434
Epost
Epost: fagf.klubben.renholdsv@gmail.com
Navn
Ove Sørtømme
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 45619812
Epost
Epost: fagf.klubben.kirken@gmail.com
Navn
Ole Jakob Opdal
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 91112101
Epost
Epost: fagf.klubben.eiendom@gmail.com
Navn
Tarjei Fiske Fjalestad
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 47640166
Epost
Epost: fagf.klubben.bydrift@gmail.com
Navn
Svein Inge Storaunet
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 91160410
Epost
Epost: fagf.klubben.parkering@gmail.com
Navn
Knut Svendsen
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 95829009
Epost
Epost: sveboret@online.no
Navn
Sara Venturi
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 94256508
Epost
Epost: saraventuri2@gmail.com
Navn
Jo Hallvard Nasvik
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 99233781
Epost
Epost: johallvard@gmail.com
Navn
Knut Erik Elnæs
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 91760014
Epost
Epost: fagf.teknisk.sekreter@gmail.no
Navn
Arild Flaten
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 98638598
Epost
Epost: flaten@trondheimhavn.no
Navn
Helge Fossen
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 91857434
Epost
Epost: fagf.klubben.renholdsv@gmail.com
Navn
Magne Solberg Bye
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 95263917
Epost
Epost: bye@trondheimhavn.no
Navn
Jo Hallvard Nasvik
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 99233781
Epost
Epost: johallvard@gmail.com
Navn
Knut Erik Elnæs
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 91760014
Epost
Epost: fagf.teknisk.sekreter@gmail.no
Navn
Ove Sørtømme
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 45619812
Epost
Epost: fagf.klubben.kirken@gmail.com