Styret i Fagforbundet Svalbard

Navn
Cecilie Jenssen
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 48172341
Epost
Epost: cejensse@hotmail.no
Navn
Vigdis Foss
Stillingstittel
Nestleder
Telefon
Tlf: 95743807
Epost
Epost: vigdisf@lybskole.no
Navn
Grete Janita Bossart
Stillingstittel
Kasserer
Telefon
Tlf: 94839661
Epost
Epost: gretebossart@gmail.com
Navn
Fredrik Hatlen
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon helse og sosial
Telefon
Tlf: 40176117
Epost
Epost: fredrikhatlen@hotmail.com
Navn
Astrid Marie Bakketun Pedersen
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon
Telefon
Tlf: 99258657
Epost
Epost: astmarhan@hotmail.com
Navn
Trine Skogvang
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Telefon
Tlf: 91619563
Epost
Epost: trines@lokalstyre.no
Navn
Bjørn-Arild Schancke
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Telefon
Tlf: 97545677
Epost
Epost: schanckie@hotmail.com
Navn
Bjørnar Haug Alstad
Stillingstittel
Ungdomstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 91123976
Epost
Epost: bjornar.alstad@hotmail.com
Navn
Harriet Wiggen
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 91517958
Epost
Epost: k-wigge@frisurf.no
Navn
Grete Janita Bossart
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 94839661
Epost
Epost: gretebossart@gmail.com