Styret i Fagforbundet Skjervøy

Navn
Sissel Moksnes
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 90763900
Epost
Epost: fagforbundet@skjervoy.kommune.no
Navn
Anna Karin Korneliussen Henriksen
Stillingstittel
Nestleder
Telefon
Tlf: 40233618
Epost
Epost: anna_karin@hotmail.com
Navn
Solfrid Irene Hansen
Stillingstittel
Kasserer
Telefon
Tlf: 41675643
Epost
Epost: solfrid.hansen@trollnet.no
Navn
Ingrid Solheim
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon helse og sosial
Telefon
Tlf: 95557630
Epost
Epost: ingfjell@hotmail.com
Navn
Trine - Lise Slotnes
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon
Telefon
Tlf: 95794515
Epost
Epost: tl_slotnes@hotmail.no
Navn
Kjellaug Davidsen
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Telefon
Tlf: 95867989
Epost
Epost: kjda3@online.no
Navn
Einar Arne Andreas Lauritzen
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Telefon
Tlf: 90360894
Epost
Epost: einarlauritzen@hotmail.com
Navn
Sandra Johnsen
Stillingstittel
Ungdomstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 48094081
Epost
Epost: sandra_johnsen_8@hotmail.com
Navn
Karin Strøm
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 97139982
Epost
Epost: karin-s@online.no
Navn
Sissel Moksnes
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 90763900
Epost
Epost: fagforbundet@skjervoy.kommune.no