Til hovedinnhold

Styret i fagforeningen

Navn
Glenn Vidar Øines
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 99010409
Epost
Epost: glenn.vidar.oines@fagforbundet.no
Navn
Monika Schrøder
Stillingstittel
Nestleder
Telefon
Tlf: 40201836
Epost
Epost: monika.schroder@fagforbundet.no
Navn
Marianne Hirzel
Stillingstittel
Nestleder
Telefon
Tlf: 99253888
Epost
Epost: marianne.hirzel@fagforbundet.no
Navn
Marit Brekke Lodden
Stillingstittel
Opplæringsansvarlig
Telefon
Tlf: 48150411
Epost
Epost: marit.brekke.lodden@fagforbundet.no
Navn
Torill Irene Herigstad
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon helse og sosial
Telefon
Tlf: 90172339
Epost
Epost: torill.herigstad@fagforbundet.no
Navn
Ragnhild K. Aarø
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Telefon
Tlf: 97094006
Epost
Epost: ragnhild.k.aaro@fagforbundet.no
Navn
Signe Sirevaag Thorsen
Stillingstittel
Fungerende leder yrkesseksjon kontor og administrasjon
Telefon
Tlf: 97594861
Epost
Epost: signe.sirevaag.thorsen@rogfk.no
Navn
Kjartan Nådland
Stillingstittel
Fungerende leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Telefon
Tlf: 97164172
Epost
Epost: kjartan.nadland@gmail.com
Navn
Synnøve Haugland
Stillingstittel
Pensjonisttillitsvalgt
Telefon
Tlf: 90709798
Epost
Epost: synnoveshaugland@gmail.com
Navn
Lars Idar Pollestad
Stillingstittel
Ungdomstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 46187408
Epost
Epost: lars.idar.pollestad@fagforbundet.no
Navn
Margrethe Kaarvaag
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 99447829
Epost
Epost: mkarvag@stavanger.kommune.no
Navn
Anette Eike
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 45264583
Epost
Epost: anette.eike@sandnes.kommune.no
Navn
Tor Petter Alfredsen
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 93087443
Epost
Epost: tor-petter.alfredsen@haugnett.no
Navn
Richard K. Haga
Stillingstittel
1. vara
Telefon
Tlf: 41103412
Epost
Epost: richard.karstein.haga@sus.no
Navn
Hilde Smith
Stillingstittel
2. vara
Telefon
Tlf: 97706047
Epost
Epost: hilde.smith@fagforbundet-ryfylke.no
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?