Styret i fagforeningen

Navn
Sigrunn Prestegård
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 91851299
Epost
Epost: sigrunn.prestegard@time.kommune.no
Navn
Glenn Vidar Øines
Stillingstittel
Nestleder
Telefon
Tlf: 99010409
Epost
Epost: glenn.vidar.oines@time.kommune.no
Navn
Janne Nese
Stillingstittel
Kasserer
Telefon
Tlf: 97096396
Epost
Epost: Janne.g.nese@gmail.com
Navn
Wenche Elisabeth Taksdal
Stillingstittel
Opplæringsansvarlig
Telefon
Tlf: 93047369
Epost
Epost: wenche.e.taksdal@time.kommune.no
Navn
Rebecca Berge
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon helse og sosial
Telefon
Tlf: 94288250
Epost
Epost: rebeccagude864@msn.com
Navn
Anne Oftedal
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Telefon
Tlf: 90197473
Epost
Epost: anne.oftedal@time.kommune.no
Navn
Lillian Undheim
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Telefon
Tlf: 94881089
Epost
Epost: lillian.undheim@time.kommune.no
Navn
André Alvestad Undheim
Stillingstittel
Ungdomstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 46843241
Epost
Epost: andreaundheim@hotmail.com
Navn
Lise Espeland Særheim
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 91773729
Epost
Epost: Lise.saerheim@time.kommune.no
Navn
Kari Margrethe Hauk
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 95934502
Epost
Epost: kari.rosland@lyse.net
Navn
Glenn Vidar Øines
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 99010409
Epost
Epost: glenn.vidar.oines@time.kommune.no
Navn
Sigrunn Prestegård
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 91851299
Epost
Epost: sigrunn.prestegard@time.kommune.no
Navn
Synnøve Obrestad
Stillingstittel
Leder seksjon kontor og administrasjon
Telefon
Tlf: 92408122
Epost
Epost: synnove.obrestad.skrettingland@time.kommune.no
Navn
Marith skauvik
Stillingstittel
Pensjonisttillitsvalgt
Telefon
Tlf: 40854118
Epost
Epost: marithskauvik@hotmail.com
Navn
Dag Arve Tjøtta
Stillingstittel
Ungdomstillitsvalgt
Epost
Epost: dagtjotta@icloud.com