Styret i fagforeningen

Navn
Signe Sirevaag Thorsen
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 97594861
Epost
Epost: signe.sirevaag.thorsen@rogfk.no
Navn
Gro Johanne Lien
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon
Telefon
Tlf: 92446351
Epost
Epost: grolien68@gmail.com
Navn
Marianne Myhre
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Telefon
Tlf: 99039833
Epost
Epost: marianne.myhre@bufetat.no
Navn
Trond Bergevik
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Telefon
Tlf: 93039351
Epost
Epost: Trond.Bergevik@skole.rogfk.no
Navn
Ida Mikkelsen Vatne
Stillingstittel
Ungdomstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 47503511
Epost
Epost: idamikkelsenvatne@gmail.com
Navn
Even Hovland
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 93607458
Epost
Epost: evho91@outlook.com
Navn
Elisabeth Teigland
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 90913992
Epost
Epost: ebeth@lyse.net
Navn
Jann Roar Kvalsund
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 92270834
Epost
Epost: jrkvalsund@gmail.com
Navn
Kenneth Ingebrigtsen
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 98075913
Epost
Epost: keningebrigt@gmail.com
Navn
Marianne Myhre
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 99039833
Epost
Epost: marianne.myhre@bufetat.no
Navn
Kjersti Østin Ommundsen
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 98543003
Epost
Epost: kjersti.ommundsen@skole.rogfk.no
Navn
Gro Johanne Lien
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 92446351
Epost
Epost: grolien68@gmail.com
Navn
Torhild Østhus
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 91856565
Epost
Epost: torhild.osthus@skole.rogfk.no