Til hovedinnhold

Styret i fagforeningen

Navn
Signe Sirevaag Thorsen
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 97594861
Epost
Epost: signe.sirevaag.thorsen@rogfk.no
Navn
Kjersti Østin Ommundsen
Stillingstittel
Nestleder
Telefon
Tlf: 98543003
Epost
Epost: kjersti.ommundsen@skole.rogfk.no
Navn
Tone-Merethe Aune
Stillingstittel
Opplæringsansvarlig
Telefon
Tlf: 41418118
Epost
Epost: tone-merethe.aune@rogfk.no
Navn
Bente Emilie Meling
Stillingstittel
Kasserer
Telefon
Tlf: 92446351
Epost
Epost: Bente.Emilie.Meling@rogfk.no
Navn
Bjarne Bjørnsen
Stillingstittel
Medlemsregisteransvarlig
Telefon
Tlf: 91596242
Epost
Epost: bjarne.bjornsen@rogfk.no
Navn
Gro Johanne Lien
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon
Telefon
Tlf: 92446351
Epost
Epost: grolien68@gmail.com
Navn
Marianne Myhre
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Telefon
Tlf: 99039833
Epost
Epost: marianne.myhre@bufetat.no
Navn
Trond Bergevik
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Telefon
Tlf: 93039351
Epost
Epost: Trond.Bergevik@skole.rogfk.no
Navn
Silje Svendsen Bakke
Stillingstittel
Leder yrkesseksjonsleder helse og sosial
Telefon
Tlf: 95968337
Epost
Epost: silje.svendsen.brekke@throg.no
Navn
Håkon Gingstad Pedersen
Stillingstittel
Ungdomstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 93666477
Epost
Epost: hakongingstad.pedersen@ivar.no
Navn
Grete Nilsen
Stillingstittel
Pensjonstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 90650608
Epost
Epost: Greten2@online.no
Navn
Even Hovland
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 93607458
Epost
Epost: evho91@outlook.com
Navn
Jann Roar Kvalsund
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 92270834
Epost
Epost: jrkvalsund@gmail.com
Navn
Anne Waldemar
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 47509551
Epost
Epost: Anne.Waldemar@ivar.no
Navn
Elin Asbjørnsen
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 97546035
Epost
Epost: elin.asbjornsen@skole.rogfk.no
Navn
Torhild Østhus
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 91856565
Epost
Epost: torhild.osthus@skole.rogfk.no
Navn
Kjersti Østin Ommundsen
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 98543003
Epost
Epost: kjersti.ommundsen@skole.rogfk.no
Navn
Anne Waldemar
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 47509551
Epost
Epost: Anne.Waldemar@ivar.no
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?