Til hovedinnhold

Styret i fagforeningen

Navn
Cathrine Hauff
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 92681169
Epost
Epost: cathrine.hauff@sandnes.kommune.no
Navn
Anette Eike
Stillingstittel
Nestleder
Telefon
Tlf: 45264583
Epost
Epost: anette.eike@sandnes.kommune.no
Navn
Kenneth Nordbø
Stillingstittel
Kasserer
Telefon
Tlf: 91358292
Epost
Epost: kenno2@online.no
Navn
Benedicte Møller
Stillingstittel
Opplæringsansvarlig
Telefon
Tlf: 94781673
Epost
Epost: benedicte.fagforbundet@gmail.com
Navn
Nina Birgitte Stokke
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon helse og sosial
Telefon
Tlf: 48250873
Epost
Epost: ninabstokke@gmail.com
Navn
Magnus Grønnevik
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Telefon
Tlf: 47359140
Epost
Epost: magnus.gronnevik@gmail.com
Navn
Stine Stokke Tveit
Stillingstittel
Ungdomstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 48336477
Epost
Epost: stine.tveit@hotmail.com
Navn
Beth Ambjørnsen
Stillingstittel
Pensjonisttillitsvalgt
Telefon
Tlf: 90876869
Epost
Epost: beth.fagforbundet@gmail.com
Navn
Laila Espedal
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 95214991
Epost
Epost: laila@ryfylkeenergi.no
Navn
Unni Dahle
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 97544006
Epost
Epost: unni.dahle01@gmail.com
Navn
Steinar Veland
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 97672625
Epost
Epost: sve@forsand.kommune.no
Navn
Ole Ronny Koldal
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 46444167
Epost
Epost: ronnykoldal@gmail.com
Navn
Anette Eike
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 45264583
Epost
Epost: anette.eike@sandnes.kommune.no
Navn
Paul Jan Ueland
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 41283511
Epost
Epost: paulueland@yahoo.no
Navn
Laila Espedal
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 95214991
Epost
Epost: laila@ryfylkeenergi.no
Navn
Benedicte Møller
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 94781673
Epost
Epost: benedicte.fagforbundet@gmail.com
Navn
Elin Østvold
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 45404037
Epost
Epost: elin.ostvold@sandnes.kommune.no
Navn
Cathrine Hauff
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 92681169
Epost
Epost: cathrine.hauff@sandnes.kommune.no

Kontaktpersoner

Navn
Elin Østvold
Stillingstittel
Frikjøpt tillitsvalgt
Telefon
Tlf: 51335794
Epost
Epost: elin.ostvold@sandnes.kommune.no
Navn
Anette Eike
Stillingstittel
Frikjøpt tillitsvalgt
Telefon
Tlf: 51335823
Epost
Epost: anette.eike@sandnes.kommune.no
Navn
Cathrine Hauff
Stillingstittel
Frikjøpt tillitsvalgt
Telefon
Tlf: 51335696
Epost
Epost: cathrine.hauff@sandnes.kommune.no
Navn
Benedicte Møller
Stillingstittel
Frikjøpt tillitsvalgt
Telefon
Tlf: 94781673
Epost
Epost: benedicte.moller@sandnes.kommune.no
Navn
Paul Ueland
Stillingstittel
Frikjøpt tillitsvalgt
Telefon
Tlf: 41283511
Epost
Epost: paul.ueland@sandnes.kommune.no
Navn
Laila Espedal
Stillingstittel
Frikjøpt tillitsvalgt
Telefon
Tlf: 95214991
Epost
Epost: laila.espedal@sandnes.kommune.no
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?