Til hovedinnhold

Utdanningsstipend

Du kan søke Fagforbundet Hå om utdanningsstipendet på inntil kr. 5000 pr. kalenderår.

Utdanningsstipendet har som mål å støtte opplæringstiltak og
kompetanseutvikling for yrkesaktive medlemmer. Det gis ikke støtte til utgifter som medlemmene får dekket av andre, for eksempel arbeidsgiver eller NAV.

Stipendordningen gjelder ikke lærlinger, elev- og studentmedlemmer. Likevel kan tidligere yrkesaktive medlemmer som går inn i en studiesituasjon og derved får redusert sin kontingent, søke stipend en gang pr. kalenderår. Søkere må ha vært yrkesaktivt medlem i minimum seks måneder for å kunne søke om stipend.

Alle yrkesaktive medlemmer i Fagforbundet Hå kan søke, uavhengig av stillingsstørrelse. Medlemmer kan søke om stipende hele året.

Bruk søknadsskjemaet under og send det til:

Fagforbundet Hå
Rådhusgata 8
4360 Varhaug

Kun dokumenterte utgifter vil bli refundert.

Dersom studiet avbrytes eller eksamen ikke bestås skal stipendet tilbakebetales.

Godkjent på årsmøte den 24.08.2021. 

Søknadsskjema stipend

Kriterier for å søke om stipend hos Fagforbundet Hå (1).pdf

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?