Utdanningsstipend

Fagforbundet Hå har økt utdanningsstipendet fra kr 3.000 til inntil kr. 5000. Dette er godkjent på årsmøte den 24.08.2021. 

Utdanningsstipendet har som mål å støtte opplæringstiltak og
kompetanseutvikling for yrkesaktive medlemmer. Det gis ikke støtte til utgifter som medlemmene får dekket av andre, for eksempel arbeidsgiver eller NAV.

Stipendordningen gjelder ikke lærlinger, elev- og studentmedlemmer. Likevel kan tidligere yrkesaktive medlemmer som går inn i en studiesituasjon og derved får redusert sin kontingent, søke stipend en gang pr. kalenderår. Søkere må ha vært yrkesaktivt medlem i minimum seks måneder for å kunne søke om stipend.

Alle yrkesaktive medlemmer i Fagforbundet Hå kan søke, uavhengig av stillingsstørrelse. Medlemmer kan søke om stipende hele året, og blir tildet stipend inntil kr. 5000 pr. år.  

Bruk søknadsskjemaet under og send det til:

Fagforbundet Hå
Rådhusgata 8
4360 Varhaug


Søknaden blir behandlet av opplæringansvarlig.
Kun dokumenterte utgifter blir refundert.

Dersom studiet avbrytes eller eksamen ikke bestås skal stipendet tilbakebetales.

Godkjent av styret 10. januar 2008

Søknadsskjema stipend

Kriterier for å søke om stipend hos Fagforbundet Hå (1).pdf