Til hovedinnhold

Styret i fagforeningen

Navn
Marit Larssen
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 480 78 220
Epost
Epost: leder.avd211@gmail.com
Navn
Odd Arve Næss
Stillingstittel
Nestleder
Telefon
Tlf: 901 85 953
Epost
Epost: odd.arve.ness@sus.no
Navn
Arild Rasmussen
Stillingstittel
Kasserer / Fane 2 ansvarlig
Telefon
Tlf: 957 04 559
Epost
Epost: fagforbundet211@hotmail.com
Navn
Hanna Kristine Tønnessen
Stillingstittel
Leder Yrkesseksjonen helse og sosial
Telefon
Tlf: 913 04 711
Epost
Epost: hanna.kristine.tonnessen@sus.no
Navn
Marianne Lexau Dahl
Stillingstittel
Yrkesseksjonsleder kontor og administrasjon
Telefon
Tlf: 51 51 87 84
Epost
Epost: marianne.lexau.dahl@sus.no
Navn
Anngun Kristin Vea-Klungtvedt
Stillingstittel
Yrkesseksjonsleder samferdsel og teknisk / Opplæringsansvarlig
Telefon
Tlf: 469 30 905
Epost
Epost: anngun.kristin.vea-klungtvedt@sus.no
Navn
Hilde Eriksen
Stillingstittel
Ungdomstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 922 31 437
Epost
Epost: hilde.eriksen@sus.no
Navn
Margit Glad Vistnes
Stillingstittel
Leder pensjonister og uføre
Telefon
Tlf: 920 57 219
Epost
Epost: gladvistnes@gmail.com
Navn
Aud Apeland Mydland
Stillingstittel
Representant for hovedtillitsvalgte i styret
Telefon
Tlf: 908 46 680
Epost
Epost: aud.apeland.mydland@sus.no
Navn
Oddgeir Østrem
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 994 51 040
Epost
Epost: oddgeir.ostrem@sus.no

Hovedtillitsvalgte i avd 211:

Navn
Aud A Mydland
Stillingstittel
Foretakstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 908 46 680
Epost
Epost: aud.apeland.mydland@sus.no
Navn
Anne Keth Nilsson
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt
Telefon
Tlf: 476 74 761
Epost
Epost: anne.keth.nilsson@sus.no
Navn
Richard K. Haga
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt
Telefon
Tlf: 411 03 412
Epost
Epost: richard.karstein.haga@sus.no
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?