Til hovedinnhold

Nyheter

Årsmøte 2023

Innkalling til Årsmøte 2022 for Fagforbundet Helse Stavanger HF Avd 211

Lønnsoppgjøret 2022

Styret og hovedtillitsvalgte

Valgmøte HTV

Velkommen til Fagforbundet Helse Stavanger HF Avd 211

Gode grunner til å være medlem

Årsmøte 2022

Innkalling til Årsmøte 2022 for Fagforbundet Helse Stavanger HF Avd 211

Invitasjon til kurs i ferieloven

Hei! Her kommer invitasjon til kurs i ferieloven onsdag den 16. februar. Kurset er digitalt og foregår på Teams. Kurset er for både tillitsvalgte og medlemmer og varer fra kl. 12.00 – 14.00. Det er klart for påmelding via link på våre nettsider: https://www.fagforbundet.no/fagforeninger/rogaland/

Drøftningsprotokoll årsbudsjett for Helse Stavanger HF 2021

Valg av ny HTV 2022

Valg av ny HTV 2022

Vedrørende det lokale oppgjøret 2021

ENDELIG kan vi offentliggjøre resultatet fra forhandlingen. Lokale oppgjøret har virkningsdato 1. oktober 2021. Som kjent skulle en i dette oppgjøret se spesielt på dem med Fagskolepoeng/ studiepoeng. For 60 fagskole - eller studiepoeng : kr 20.000 pr.år i hel stilling. For 30 fagskole - eller studiepoeng : kr 10.000 pr.år i hel stilling. Andre Individuelt tillegg ble også med i forhandlingen, som eksempel: Funksjonstillegg Individuelt tillegg postlederfunksjon/ leder funksjon Ubekvemstillegg Seniortillegg. Legger ved B delen der noe ble innbefattet der og protokollen der alt er beskrevet. Dette til orientering. De som får noe utenom den store rammen, tilskrives i eget brev. Den store rammen er som følger: Ubekvemstillegg justeres slik: Minstesats nattillegg tilsvarende kr 90,- pr. time. Minstesats kveldstillegg tilsvarende kr 70,- pr time. Minstesats lør-/søndagstillegg tilsvarende kr 50,- pr. time. Ubekvemstillegg inkluderer sentralt avtalte tillegg og medfører at tidligere lokalt avtalte lør- /søndagstillegg bortfaller. Dette inntas i B –del. Seniortillegget videreføres: Seniortillegg, dvs. til medarbeidere som pr. 01.10.2021(virkningstidspunkt) har 16 års ansiennitet. Ansatte i stillingsgruppe 2 gis kr 5000,- og ansatte i stillingsgruppe 3 gis kr. 5500,-. Tillegget gis ikke til medarbeidere som i tidligere forhandlinger har fått et tilsvarende seniortillegg. I forbindelse med heving av lønnsnivået for ledere på nivå 4, innlemmes tillegg for postlederfunksjon/individuelle tillegg, i ny årslønn.                            Vennlig hilsen                                                                                                               Aud A Mydland                                                                                Foretakstillitsvalgt – Fagforbundet                                                                    Mobil 4790846680                                                                                                Kontor 51518148

Godt resultat i sykehusoppgjøret 2021

Lønnsoppgjøret 2020

Fagforbundet er fornøyd med at oppgjøret har en klar prioritering av alle fagarbeiderne. I tillegg styrkes arbeidet med å få til flere heltidsstillinger på sykehusene betraktelig. Lønnsutviklingen på 1,7 prosent ivaretar en reallønnsvekst for alle yrkesgrupper i helseforetakene.

Fygearket #2 2020

Julebordet for Fagforbundets medlemmer for 2020 - Avlyst

Sommertur/båttur 10. juni 2020 - UTGÅR

Styret i Avd. 211 har, som følge av koronapandemien, vært nødt til å ta en beslutning vedrørende sommerturen for 2020. Det er besluttet at sommerturen 10. juni, dessverre, må avlyses. Styret vil arbeide med alternativer til sommerturen, og ønsker at alle tar godt vare på hverandre, og får en god sommer, på tross av denne krevende tiden.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Våre kontor ligger ved inngang 6 SUS. "gamle porten"

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Våre kontorer

Du finner oss ved inngang 6 SUS, vis avis Joker butikken på Våland, Armauer Hansens vei 11, 4011 Stavanger.

ÅRSMØTE PAPIRER

Årsmøtepapirer 2020

Årsmøtepapirene er nå klar. Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 holder årsmøte torsdag 30. Januar 2020 kl. 18.30 . Valg av HTV kl. 18.00. Sted, Psyk.kantine SUS Se vedlegg sakspapirer

Advokatbistand til medlemmer

LO i Stavanger og omegn har en samarbeidsavtale med advokatfirmaet Rolf Larsen som gir rabatt for medlemmer på juridiske råd og veiledning utenom arbeidsrettslige forhold.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?