Styret i fagforeningen

Navn
Margrethe Kaarvaag
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 99447829
Epost
Epost: mkarvag@stavanger.kommune.no
Navn
Hilde Lalid Fredriksen
Stillingstittel
Nestleder
Telefon
Tlf: 47062760
Epost
Epost: hilde_fred@yahoo.no
Navn
Grethe Karin Håvarstein
Stillingstittel
Kasserer
Telefon
Tlf: 48128088
Epost
Epost: grethe.havarstein@stavanger.kommune.no
Navn
Monika Espevik Høie
Stillingstittel
Opplæringsansvarlig
Telefon
Tlf: 90186274
Epost
Epost: monika.hoie@kvitsoy.kommune.no
Navn
Steffen Mikalsen
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 41164341
Epost
Epost: steffen@stavanger.havn.no
Navn
Astrid Elin Johannessen
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon helse og sosial
Telefon
Tlf: 90561952
Epost
Epost: astrid.elin@lyse.net
Navn
Hildegunn Birkeland
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon
Telefon
Tlf: 97640261
Epost
Epost: hildegunn.birkeland@solvberget.no
Navn
Bjørn Johannesen
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Telefon
Tlf: 90600893
Epost
Epost: bjornj@lyse.net
Navn
Bjørn Flikke
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Telefon
Tlf: 91334407
Epost
Epost: bjoern.flikke@lyse.net
Navn
Sofie Birgitte Andersen
Stillingstittel
Ungdomstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 93656770
Epost
Epost: sofie.birgitte.andersen@gmail.com
Navn
Kjell Egil Solbø
Stillingstittel
Pensjonisttillitsvalgt
Telefon
Tlf: 90135770
Epost
Epost: kjellegil@gmail.com
Navn
Aud-Åse Lien
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 48892168
Epost
Epost: aud-ase.lien@stavanger.kommune.no
Navn
Lise Brekke Berven
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 41409355
Epost
Epost: lise.berven@lyse.net
Navn
Ingunn Meling Pedersen
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 97646630
Epost
Epost: Ingunn.Pedersen@Kvitsoy.Kommune.no
Navn
Synnøve K. Christensen
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 94018397
Epost
Epost: skch@finnoy.kommune.no
Navn
Randi Teigen
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 99125040
Epost
Epost: randi.teigen@stavanger.kommune.no
Navn
Haldis Marie Møgster
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 95781921
Epost
Epost: haldis.mogster@stavanger.kommune.no
Navn
Monica Wold
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 99493378
Epost
Epost: monica.wold@stavanger.kommune.no

Kontaktpersoner

Navn
Haldis Marie Møgster
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt Stavanger kommune
Telefon
Tlf: 95781921
Epost
Epost: haldis.mogster@stavanger.kommune.no
Navn
Randi Teigen
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgte Stavanger kommune
Telefon
Tlf: 51507869
Epost
Epost: randi.teigen@stavanger.kommune.no
Navn
Monica Wold
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt Stavanger kommune
Telefon
Tlf: 51507784
Epost
Epost: monica.wold@stavanger.kommune.no
Navn
Aud-Åse Lien
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt Stavanger kommune
Telefon
Tlf: 48892168
Epost
Epost: aud-ase.lien@stavanger.kommune.no
Navn
Synnøve K Christensen
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgte Stavanger kommune
Telefon
Tlf: 98018387
Epost
Epost: skch@stavanger.kommune.no
Navn
Ingunn M Pedersen
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt Kvitsøy kommune
Telefon
Tlf: 97646630
Epost
Epost: ingunn.pedersen@kvitsoy.kommune.no