Til hovedinnhold

Styret i fagforeningen

Navn
Margrethe Kaarvaag
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 96941598
Epost
Epost: mkarvag@stavanger.kommune.no
Navn
Torbjørn Liabø Dale
Stillingstittel
Nestleder
Telefon
Tlf: 47883218
Epost
Epost: torbjorn.liabo.dale@stavanger.kommune.no
Navn
Lise Brekke Berven
Stillingstittel
Kasserer
Telefon
Tlf: 96941598
Epost
Epost: lise.brekke.berven@stavanger.kommune.no
Navn
Monika Espevik Høie
Stillingstittel
Opplæringsansvarlig
Telefon
Tlf: 90186274
Epost
Epost: monika.hoie@kvitsoy.kommune.no
Navn
Astrid Elin Johannessen
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon helse og sosial
Telefon
Tlf: 90561952
Epost
Epost: astrid.elin@lyse.net
Navn
Hildegunn Birkeland
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon
Telefon
Tlf: 97640261
Epost
Epost: hildegunn.birkeland@solvberget.no
Navn
Hilde Kleppa
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Telefon
Tlf: 90783671
Epost
Epost: hilde.kleppa@stavanger.kommune.no
Navn
Bjørn Flikke
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Telefon
Tlf: 91334407
Epost
Epost: bjoern.flikke@lyse.net
Navn
Kjell Egil Solbø
Stillingstittel
Pensjonisttillitsvalgt
Telefon
Tlf: 90135770
Epost
Epost: kjellegil@gmail.com
Navn
Aud-Åse Lien
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 48892168
Epost
Epost: aud-ase.lien@stavanger.kommune.no
Navn
Ingunn Meling Pedersen
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 97646630
Epost
Epost: Ingunn.Pedersen@Kvitsoy.Kommune.no
Navn
Synnøve K. Christensen
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 94018397
Epost
Epost: skch@finnoy.kommune.no
Navn
Monica Wold
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 99493378
Epost
Epost: monica.wold@stavanger.kommune.no
Navn
Torbjørn Liabø Dale
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt
Telefon
Tlf: 91356059
Epost
Epost: torbjorn.liabo.dale@stavanger.kommune.no
Navn
Victor Dahl
Stillingstittel
Leder Ungdomsutvalg
Telefon
Tlf: 45872694
Epost
Epost: victor_dahl@outlook.com
Navn
Magnus Vagle Knutsen
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 96949783
Epost
Epost: magnus.vagle.knutsen@stavanger.kommune.no
Navn
Vegard Monsen
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 90187876
Epost
Epost: vegard.monsen@stavanger.kommune.no

Kontaktpersoner

Navn
Torbjørn Liabø Dale
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt Stavanger kommune
Telefon
Tlf: 47883218
Epost
Epost: torbjorn.liabo.dale@stavanger.kommune.no
Navn
Vegard Monsen
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt Stavanger kommune
Telefon
Tlf: 90187876
Epost
Epost: vegard.monsen@stavanger.kommune.no
Navn
Monica Wold
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt Stavanger kommune
Telefon
Tlf: 51507784
Epost
Epost: monica.wold@stavanger.kommune.no
Navn
Aud-Åse Lien
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt Stavanger kommune
Telefon
Tlf: 48892168
Epost
Epost: aud-ase.lien@stavanger.kommune.no
Navn
Synnøve K Christensen
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgte Stavanger kommune
Telefon
Tlf: 98018387
Epost
Epost: skch@stavanger.kommune.no
Navn
Ingunn M Pedersen
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt Kvitsøy kommune
Telefon
Tlf: 97646630
Epost
Epost: ingunn.pedersen@kvitsoy.kommune.no
Navn
Magnus Vagle Knutsen
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgte Stavanger Kommune
Telefon
Tlf: 96949783
Epost
Epost: magnus.vagle.knutsen@stavanger.kommune.no
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?