Til hovedinnhold

Styret i Fagforbundet Indre Smaalenene

Navn
Fagforbundet Indre Smaalenene
Stillingstittel
foreningen
Epost
Epost: Avd129.post@fagforening.fagforbundet.no
Navn
Cecilie Reinfjell
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 91336500
Epost
Epost: avd129.leder@fagforening.fagforbundet.no
Navn
Tone Merethe Kjernsbekk
Stillingstittel
Nestleder
Telefon
Tlf: 90619814
Epost
Epost: tone.merethe.kjernsbekk@skiptvet.kommune.no
Navn
Anna Olsen
Stillingstittel
Kasserer
Telefon
Tlf: 45282964
Epost
Epost: Avd129.kasserer@fagforening.fagforbundet.no
Navn
Benedicte S. Igletjern
Stillingstittel
Opplæringsansvarlig
Telefon
Tlf: 45662669
Epost
Epost: avd129.opplaringsansvarlig@fagforening.fagforbundet.no
Navn
Marita Sørli Martinsen
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon helse og sosial
Telefon
Tlf: 47782106
Epost
Epost: marita.sorli.martinsen@io.kommune.no
Navn
Hege Holth
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Telefon
Tlf: 90617023
Epost
Epost: hkholth@gmail.com
Navn
Martine Karlsen
Stillingstittel
Leder, Yrkesseksjon Samferdsel og teknisk
Telefon
Tlf: 92620027
Epost
Epost: martine.karlsen@skiptvet.kommune.no
Navn
Iren Brattaas
Stillingstittel
Leder,Yrkesseksjon Kontor og administrasjon
Telefon
Tlf: 99539715
Epost
Epost: iren.brattaas@io.kommune.no
Navn
Benedicte Sørli Igletjern
Stillingstittel
Ungdomstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 45662669
Epost
Epost: benedicte.sorli.igletjern@io.kommune.no
Navn
Eva E Pedersen
Stillingstittel
Pensjonisttillitsvalgt
Telefon
Tlf: 95215096
Epost
Epost: evelpe@online.no
Navn
Kristin Martinsen
Stillingstittel
Styremedlem, Fane 2 og HTV Indre Østfold kommune
Telefon
Tlf: 47799646
Epost
Epost: kristin.martinsen@io.kommune.no
Navn
Anne Britt Saxrud
Stillingstittel
Styremedlem, Sekretær og HTV Indre Østfold Kommune
Telefon
Tlf: 94895848
Epost
Epost: anne.britt.saxrud@io.kommune.no
Navn
Anne-Jorunn Nilsen
Stillingstittel
Styremedlem, rep fra regionstyret og HTV Indre Østfold kommune
Telefon
Tlf: 45607297
Epost
Epost: anne.jorunn.nilsen@io.kommune.no
Navn
Cathrine Bakken Nilsen
Stillingstittel
Styremedlem og HVO
Telefon
Tlf: 93892783
Epost
Epost: cathrine.bakken.nilsen@io.kommune.no
Navn
Lena Ingebjørg Persson
Stillingstittel
Styremedlem og HTV Marker
Telefon
Tlf: +4747786919
Epost
Epost: lena.persson@marker.kommune.no
Navn
Hilde M. Brekke
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 91311798
Epost
Epost: hilde_brekke@hotmail.no
Navn
Hilde Granberg
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 95897596
Epost
Epost: hilde.granberg@io.kommune.no
Navn
Yvonne Kværner
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 46748191
Epost
Epost: yvonne.kvaerner@io.kommune.no
Navn
Henning Stanes
Stillingstittel
vara
Telefon
Tlf: 48501425
Epost
Epost: henning.stanes@io.kommune.no
Navn
Camilla Moseby
Stillingstittel
vara
Telefon
Tlf: 95526822
Epost
Epost: camilla.moseby@marker.kommune.no
Navn
Lars Martin Antonsen
Stillingstittel
Vara
Telefon
Tlf: 95939479
Epost
Epost: lars.martin.antonsen@iokf.no

Hovedtillitsvalgte i Fagforbundet Indre Smaalenene

Navn
Cecilie Reinfjell
Stillingstittel
HVT Private bedrifter/leder Fagforbundet Indre Smaalenene
Telefon
Tlf: 91336500
Epost
Epost: Cecilie.Reinfjell@io.kommune.no
Navn
Anne Jorunn Nilsen
Stillingstittel
HTV Teknisk + HR. IØ kommune
Telefon
Tlf: 45607297
Epost
Epost: anne.jorunn.nilsen@io.kommune.no
Navn
Kristin Martinsen
Stillingstittel
HTV Oppvekst. IØ kommune
Telefon
Tlf: 47799646
Epost
Epost: kristin.martinsen@io.kommune.no
Navn
Anne Britt Saxrud
Stillingstittel
HTV Helse
Telefon
Tlf: 94895848
Epost
Epost: Anne.Britt.Saxrud@io.kommune.no
Navn
Marita Martinsen
Stillingstittel
HTV Helse IØ kommune og turnusansvrarlig
Telefon
Tlf: 47782106
Epost
Epost: marita.sorli.martinsen@io.kommune.no
Navn
Lena Persson
Stillingstittel
HTV Marker kommune
Telefon
Tlf: +47 47786919
Epost
Epost: lena.persson@marker.kommune.no
Navn
Tone Merethe Kjernsbekk
Stillingstittel
HTV Skiptvet kommune
Telefon
Tlf: 90619814
Epost
Epost: tone.merethe.kjernsbekk@skiptvet.kommune.no

Hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte i Indre Østfold kommune

Navn
OPPVEKST
Stillingstittel
Epost
Epost: kristin.martinsen@io.kommune.no
Navn
Kristin Martinsen
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt(HTV), Oppvekst
Telefon
Tlf: 47799646
Epost
Epost: kristin.martinsen@io.kommune.no
Navn
Marianne Antonsen
Stillingstittel
Ringvoll skole/sfo/bhg
Epost
Epost: marianne.antonsen@io.kommune.no
Navn
Kari Gjersrud
Stillingstittel
Symrelunden bhg
Epost
Epost: kari.gjersrud@io.kommune.no
Navn
Anne Gro Unnestad
Stillingstittel
Blomsterenga bhg
Epost
Epost: anne.gro.unnestad@io.kommune.no
Navn
Ann Solend
Stillingstittel
Hovin skole/sfo
Epost
Epost: ann.eva.solend@gmail.com
Navn
Evy Kristin Teig
Stillingstittel
Rom bhg
Epost
Epost: evy.kristin.teig@io.kommune.no
Navn
June Pettersen
Stillingstittel
Trippestadlia bhg
Epost
Epost: june.pettersen@io.kommune.no
Navn
Milena Andjelikovic
Stillingstittel
Prestenga bhg
Epost
Epost: milena.andjelikovic@io.kommune.no
Navn
Marion Onstad
Stillingstittel
Askim ungdomsskole
Epost
Epost: marion.onstad@io.kommune.no
Navn
Hilde Marie Haugli
Stillingstittel
Rom skole/sfo
Epost
Epost: hilde.haugli@hotmail.com
Navn
Madeleine Mellegaard
Stillingstittel
Skjønhaug bhg
Epost
Epost: madeleine.mellegaard@io.kommune.no
Navn
Hilde M Brekke
Stillingstittel
Symra bhg
Epost
Epost: hilde.m.brekke@io.kommune.no
Navn
Eva Holteberg Lund
Stillingstittel
Edwin Ruuds bhg
Epost
Epost: eva.holteberg.lund@io.kommune.no
Navn
Marianne V Karlsen
Stillingstittel
Edwin Ruud bhg (vara)
Epost
Epost: marianne.vikeby.karlsen@io.kommune.no
Navn
Mona Helene Kopperud
Stillingstittel
Susebakke bhg
Epost
Epost: mona.kopperud@io.kommune.no
Navn
Toril Falao Karlsen
Stillingstittel
Tomter skole/sfo
Epost
Epost: toril.falao.karlsen@io.kommune.no
Navn
Lena Synøve Krogh Sletten
Stillingstittel
Mysen skole
Epost
Epost: lena.krogh.sletten@io.kommune.no
Navn
Jane Lunde Ruud
Stillingstittel
Mortenstua skole
Epost
Epost: jane.ruud@io.kommune.no
Navn
Hanne Andersen
Stillingstittel
Bekkeblomen bhg
Epost
Epost: hanne.andersen@io.kommune.no
Navn
Anne Britt Saxrud
Stillingstittel
Skjønhaug bhg (vara)
Epost
Epost: anne.britt.saxrud@io.kommune.no
Navn
Jan Heine Hvaal
Stillingstittel
Korsegård skole
Epost
Epost: jan.heine.hvaal@io.kommune.no
Navn
Nina Østenby
Stillingstittel
Trømborg skole
Epost
Epost: nina.ostenby@io.kommune.no
Navn
Signe Kauserud
Stillingstittel
Havnås oppvekstsenter.Skole/BHG
Epost
Epost: signekauserud@yahoo.no
Navn
Malin Skaar
Stillingstittel
Askimbyen skole
Epost
Epost: malin_skaar_10@icloud.com
Navn
Jonas Bråten Hansen
Stillingstittel
Moen skole/sfo
Epost
Epost: jonas.braten.hansen@io.kommune.no
Navn
Hanni Martinsen
Stillingstittel
Eid bhg
Epost
Epost: hanni.martinsen@io.kommune.no
Navn
HELSE
Stillingstittel
Epost
Epost: anne.britt.saxrud@io.kommune.no
Navn
Hilde Synnøve Fjeldstad
Stillingstittel
Knapstadtunet
Epost
Epost: hilde.synnove.fjeldstad@io.kommune.no
Navn
Mona Bogen
Stillingstittel
Grinitun
Epost
Epost: mona.bogen@io.kommune.no
Navn
Arifa Brulic
Stillingstittel
Løkenenga
Epost
Epost: arifa.brulic@io.kommune.no
Navn
Said klemetsrud Barzgar
Stillingstittel
Magnhildsrud bofelles.
Epost
Epost: fanfar04@gmail.com
Navn
Heidi Jeanette Granberg
Stillingstittel
Edwin Ruuds omsorgs.
Epost
Epost: heidi.jeanette.granberg@io.kommune.no
Navn
Roshna Aurahman
Stillingstittel
Edwin Ruud (vara)
Epost
Epost: roshna.aurahman@io.kommune.no
Navn
Victoria Johansen Østenby
Stillingstittel
Birkelunden bofellesskap
Epost
Epost: victoria.ostenby@io.kommune.no
Navn
Sven Tor-Bjørn Nilsson
Stillingstittel
Hæra bofellesskap
Epost
Epost: tobbe6709@icloud.com
Navn
Toril Anita Tjerbo
Stillingstittel
Sanbo bofellessakp
Epost
Epost: toril.anita.tjerbo@io.kommune.no
Navn
Mona Iren Håkenby
Stillingstittel
Parkveien, Trøgstad
Epost
Epost: mona.haakenby@io.kommune.no
Navn
Silje H Rustad
Stillingstittel
Kirkegata omsorgsb.
Epost
Epost: silje.rustad@io.kommune.no
Navn
Jovana Videnovic
Stillingstittel
Hjemmesyketj. Trøgstad
Epost
Epost: jovana.videnovic@io.kommune.no
Navn
Inger Halldis Holm
Stillingstittel
Avlastningshjemmet
Epost
Epost: inger.halldis.holm@io.kommune.no
Navn
Lene K Gjessing
Stillingstittel
Eventyrveien bofelleskap
Epost
Epost: lene.gjessing@io.kommune.no
Navn
Renate Winberg Kvebekk
Stillingstittel
Hjemmesyketj. Askim
Epost
Epost: renate.winberg.kvebekk@io.kommune.no
Navn
Hanne Andrea Johansen
Stillingstittel
Hobøl bo- og beh.senter
Epost
Epost: hanne.andrea.johansen@io.kommune.no
Navn
Hilde Granberg
Stillingstittel
Psykisk helse og rus/forebygging
Epost
Epost: hilde.granberg@io.kommune.no
Navn
Henning Stanes
Stillingstittel
Parken, bolig
Epost
Epost: henning.stanes@io.kommune.no
Navn
Tanja Magnussen Skofteby
Stillingstittel
Furuseth
Epost
Epost: tanja.magnussen.skofteby@io.kommune.no
Navn
Maria Hellberg
Stillingstittel
Trøgstadheimen
Epost
Epost: maria.hellberg@io.kommune.no
Navn
Elin Synnøve Løkke
Stillingstittel
Sommerogata
Epost
Epost: elin.lokke@io.kommune.no
Navn
Mary Daphne Gonzaga
Stillingstittel
Løkentunet
Epost
Epost: mary.daphne.gonzaga@io.kommune.no
Navn
Ole Petter Kallvik Rudi
Stillingstittel
Oppsahlåsen/Spurveveien
Epost
Epost: ole.petter.rudi@io.kommune.no
Navn
Stine Ukkestad
Stillingstittel
Natt-tjenesten
Epost
Epost: stine.ukkestad@io.kommune.no
Navn
Marion Hauge
Stillingstittel
Griniveien
Epost
Epost: marion.hauge@io.kommune.no
Navn
Nadica Petrovic
Stillingstittel
Hjemmesyketj. Hobøl
Epost
Epost: nadica.petrovic@io.kommune.no
Navn
Silje Sørlie
Stillingstittel
Sandbo (vara)
Epost
Epost: silje.sorlie@io.kommune.no
Navn
Natasa Rakic
Stillingstittel
Boak-bolig, Trøgstad
Epost
Epost: natasa.racik@io.kommune.no
Navn
Victoria Holm
Stillingstittel
Hjemmesyketj. Eidsberg
Epost
Epost: victoria.holm@io.kommune.no
Navn
TEKNISK
Stillingstittel
Epost
Epost: anne.jorunn.nilsen@io.kommune.no
Navn
Mette Lise Mjærum
Stillingstittel
Renhold
Epost
Epost: mette.mjoerum@io.kommune.no
Navn
Hakime Demir
Stillingstittel
Renhold
Epost
Epost: hakdem@outlook.com
Navn
Sirinya Polsingh
Stillingstittel
Renhold, sone 3
Epost
Epost: sirinya.polsingh@io.kommune.no
Navn
Aurora Willumstad
Stillingstittel
Renhold (vara)
Epost
Epost: aurora.willumstad@io.kommune.no
Navn
Cato Johnsrud
Stillingstittel
Eiendom og bered.s
Epost
Epost: cato.johnsrud@io.kommune.no
Navn
Michael Bergqvist
Stillingstittel
Renseanlegg
Epost
Epost: michael.bergqvist@io.kommune.no
Navn
Tor-Erik Hansen
Stillingstittel
Avd. vann
Epost
Epost: tor-erik.hansen@io.kommune.no
Navn
Magne Fosser
Stillingstittel
Avd. vann (vara)
Epost
Epost: magne.fosser@io.kommune.no
Navn
Erik Haube
Stillingstittel
Avd. eiendom
Epost
Epost: erik.haube@io.kommune.no
Navn
Vegar Lofthus
Stillingstittel
Avd. avløp (vara)
Epost
Epost: vegar.lofthus@gmail.com
Navn
Bjørn Terje Ingstad
Stillingstittel
Park og friluft
Epost
Epost: bjorn.terje.ingstad@io.kommune.no
Navn
Astrid Engh Johansen
Stillingstittel
Kjøkken
Epost
Epost: astrid.johansen@io.kommune.no
Navn
Rein Healey
Stillingstittel
Avd. avløp
Epost
Epost: rein.healey@io.kommune.no
Navn
BRANN
Stillingstittel
Epost
Epost: jan-vegard.anderssen@iobr.no
Navn
Jan-Vegard Anderssen
Stillingstittel
HTV
Epost
Epost: jan-vegard.anderssen@iobr.no
Navn
Andreas Hermansen
Stillingstittel
Avd.Eidsberg
Epost
Epost: andreas.hermansen@iobr.no
Navn
Tommy Olsen
Stillingstittel
Marker kommune
Epost
Epost: tommy.olsen64@gmail.com
Navn
Anders Brammer
Stillingstittel
Skiptvet kommune
Epost
Epost: branning.brammer@gmail.com
Navn
Joakim Hansen
Stillingstittel
Avd. Askim
Epost
Epost: joakim.hansen@iobr.no
Navn
Simen Hafstad
Stillingstittel
Avd. Askim (vara)
Epost
Epost: simen_hafs@hotmail.com
Navn
Kim Andrè Haugen
Stillingstittel
Avd. Trøgstad
Epost
Epost: kim.andre.haugen@iobr.no
Navn
NAV
Stillingstittel
Epost
Epost: anne-lise.kolstad@nav.no
Navn
Anne-Lise Kolstad
Stillingstittel
Spydeberg
Epost
Epost: anne-lise.kolstad@nav.no
Navn
Emma Maria Johansen
Stillingstittel
Spydeberg
Epost
Epost: emma.johansen@nav.no
Navn
KONTAKTPERSONER
Stillingstittel
Epost
Epost: fagforbundet.indresmaalenene@io.kommune.no
Navn
Siv Anita Granli
Stillingstittel
Havnås oppvekstsenter, skole/bhg
Epost
Epost: sivgran@hotmail.com
Navn
Monica Skofsrud
Stillingstittel
Hj.syk.pl. Trøgstad
Epost
Epost: monica-adr@hotmail.com

Hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte i Marker kommune

Navn
Lena Persson
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt Marker kommune
Epost
Epost: lena.persson@marker.kommune.no
Navn
Gro Anita Fog
Stillingstittel
kommunale Bhg
Telefon
Tlf: 94276153
Epost
Epost: groa.fog@broadpark.no
Navn
Madelene Watts
Stillingstittel
Marker Bo- og behandlingssenter
Epost
Epost: madelen@gmail.com
Navn
June Heed
Stillingstittel
Renhold
Epost
Epost: june.heed@gmail.com
Navn
Brita Biba
Stillingstittel
Tussilago Bhg (priv)
Telefon
Tlf: 47821548
Epost
Epost: bibe-bialb@hotmail.com
Navn
Bente Norum
Stillingstittel
Hj.syk.pl. Mbss
Telefon
Tlf: 99647159
Epost
Epost: bennor@marker.kommune.no
Navn
Camilla Moseby
Stillingstittel
Lilleveien/dagsenter
Telefon
Tlf: 95526822
Epost
Epost: cammose@online.no
Navn
Hans-Christian Nygård
Stillingstittel
Teknisk/Vaktmest
Telefon
Tlf: 94137930
Epost
Epost: hanschr2010@hotmail.com
Navn
Karin E Solerød
Stillingstittel
NAV
Telefon
Tlf: 40001347
Epost
Epost: karin.solerod@gmail.com

Hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte i Skiptvet kommune

Navn
Tone Merethe Kjernsbekk
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt
Telefon
Tlf: 90619814
Epost
Epost: tone.merethe.kjernsbekk@skiptvet.kommune.no
Navn
Lasse Madland Hansen
Stillingstittel
Tillitsvalgt Pleie og Omsorge
Telefon
Tlf: 99161413
Epost
Epost: lasse.madland.hansen@skiptvet.kommune.no
Navn
Ingvill Henriksen Ensrud
Stillingstittel
Tillitsvalgt Kirkelund skole
Telefon
Tlf: 48071938
Epost
Epost: ingvill.henriksen.ensrud@skiptvet.kommune.no
Navn
Yvonne Anette Landmark vara
Stillingstittel
Tillitsvalgt Vestgård Skole
Telefon
Tlf: 45297154
Epost
Epost: yvonne_anette_82@hotmail.com
Navn
Lill Cathrine Wold
Stillingstittel
Tillitsvalgt Finlandskogen Bhg
Telefon
Tlf: 98872677
Epost
Epost: lill.cathrine.wold@skiptvet.kommune.no
Navn
Roger Elvestad
Stillingstittel
Tillitsvalgt NAV og kontor
Telefon
Tlf: 40404931
Epost
Epost: roger.elvestad@nav.no
Navn
Rolf-Helge Eik
Stillingstittel
Tillitsvalgt Vaktmestere
Telefon
Tlf: 40404934
Epost
Epost: rolf-helge.eik@skiptvet.kommune.no
Navn
Martine Karlsen
Stillingstittel
tillitsvalgt Renhold
Telefon
Tlf: 92620027
Epost
Epost: martine.karlsen@skiptvet.kommune.no
Navn
Heidi Iren Hansen
Stillingstittel
Tillitsvalgt Lindormen og Solhaug Bhg
Telefon
Tlf: 90635316
Epost
Epost: heidi-i.68@hotmail.com
Navn
Maylen Sørlie
Stillingstittel
vara TV Lindormen og Solhaug bhg
Telefon
Tlf: 47865086
Epost
Epost: maylen.sorlie@skiptvet.kommune.no

Tillitsvalgte Private

Navn
Maiken Eline Sandvik
Stillingstittel
Skjelfors psykriatiske
Epost
Epost: sandvikmaiken@gmail.com
Navn
Tom Roger Olsen
Stillingstittel
Fossumkollektivet
Epost
Epost: tom.roger.olsen@fossumkollektivet.no
Navn
Rune Sundt
Stillingstittel
Fossum kollektivet, vara
Epost
Epost: rune.sundt@fossumkollektivet.no
Navn
Camilla B. Huuse
Stillingstittel
Skolegata Espira barnehage
Epost
Epost: cammis2007@hotmail.com
Navn
Maiken Solheim
Stillingstittel
Menighets Bhg, Trøgstad
Epost
Epost: maikensolh@hotmail.no
Navn
Wenche Fundingsrud
Stillingstittel
Menighets Bhg, Eidsberg
Epost
Epost: wenchehf@hotmail.com
Navn
Ann Jeanett B Westlie
Stillingstittel
Tyttebæret Bhg
Epost
Epost: annjeanett91@hotmail.no
Navn
Pia Olsen
Stillingstittel
Espira Løvestad Bhg
Epost
Epost: piakristinn@icloud.no
Navn
Camilla Strand
Stillingstittel
Brødholt FUS Bhg.
Epost
Epost: cs_smulan@hotmail.com
Navn
Lyng-Arild Skogheim
Stillingstittel
Espira Høytorp fort BHG
Epost
Epost: lyng.arild.skogheim@gmail.com
Navn
Sarah Viktoria Fredriksen
Stillingstittel
Stubbeskogen gårds bhg BHG
Epost
Epost: rrrambo86@hotmail.com
Navn
Lars Martin Antonsen
Stillingstittel
IØ Kirkelige Fellesråd
Epost
Epost: lars.martin.antonsen@iokf.no
Navn
Vidar Skjærstad
Stillingstittel
IØ renovasjon
Epost
Epost: skjv@hotmail.no
Navn
Anne Sofie Akselsen
Stillingstittel
Østfoldbadet
Epost
Epost: sofie-ak@online.no

Ungdomsutvalg

Navn
Benedicte Sørlie Igletjern
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 45662669
Epost
Epost: benedicte.sorli.igletjern@io.kommune.no
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?