Til hovedinnhold

Om Fagforbundet Oslo

Fra venstre, Roger Dehlin, - leder, Fredrik Olstad - opplæringsansvarlig, Kathrine Forsdahl - politisk sekretær, Vidar Evje - nestleder, Anna Elisabeth Uran - 2. nestleder, Trine Posaas Nilsen - politisk sekretær.
Fra venstre, Roger Dehlin, - leder, Fredrik Olstad - opplæringsansvarlig, Kathrine Forsdahl - politisk sekretær, Vidar Evje - nestleder, Anna Elisabeth Uran - 2. nestleder, Trine Posaas Nilsen - politisk sekretær. (Foto: Martin Halsos / Fagforbundet Oslo.)

Med 50 000 medlemmer er Fagforbundet Oslo byens klart største fagforbund. Fagforbundet er en arbeidstakerorganisasjon og en politisk organisasjon som jobber for en god og sterk velferdsstat. Vi mener at omtanke, solidaritet og samhold er grunnlaget for å skape et godt samfunn og for å ivareta medlemmenes interesser. Fagforbundet organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, statlige, private og offentlige virksomheter og i sykehusene med alle støttefunksjoner. Lærlinger, skoleelever og studenter er også velkomne som medlemmer. Fagforbundet har et eget studentlag på OsloMet.

Som arbeidstaker kan du bli med i en av våre fagforeninger. Fagforeningene i Oslo er hovedsakelig organisert med utgangspunkt i tjenesteområder, men noen er organisert etter virksomhet. Mange fagforeninger organiserer tillitsvalgtsarbeidet gjennom klubber, og på hver arbeidsplass er det en plasstillitsvalgt som ivaretar og organiserer medlemmene på den arbeidsplassen. Dette skal sikre at vi ivaretar medlemmenes interesser i arbeidslivet og er tilgjengelig lokalt. Klubbene og fagforeningene velger sine egne tillitsvalgte. Fagforeningene velger representanter til årsmøtet og representantskapet i Fagforbundet Oslo. På fylkesmøtet vedtas handlingsprogrammet for Fagforbundet Oslo, og det velges et arbeidsutvalg (AU) som har ansvaret for den daglige driften av Fagforbundet Oslo.

Besøksadresse: Apotekergata 8

Telefon: 23 06 46 60
(08.00-15.30, 08.00- 15.00 sommertid)
E-post: FKOslo@fagforbundet.no

Pressehenvendelser:

Martin Halsos

SOS Barneby-kontakt:

Lasse Kristiansen

Palestina-ambassadør:

Cathrin Snare

Varslingsrutiner:

Varslingsrutiner

Etikkregler:

Etikkplakat for tillitsvalgte og ansatte i Fagforbundet

 

 

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?