Om Fagforbundet Oslo

Med over 40 000 medlemmer er Fagforbundet Oslo byens klart største fagforbund. Fagforbundet er en arbeidstakerorganisasjon og en politisk organisasjon som jobber for en god og sterk velferdsstat. Vi mener at omtanke, solidaritet og samhold er grunnlaget for å skape et godt samfunn og for å ivareta medlemmenes interesser. Fagforbundet organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, statlige, private og offentlige virksomheter og i sykehusene med alle støttefunksjoner. Lærlinger, skoleelever og studenter er også velkomne som medlemmer

Som arbeidstaker kan du bli med i en av våre fagforeninger. Fagforeningene i Oslo er hovedsakelig organisert med utgangspunkt i tjenesteområder, men noen er organisert etter virksomhet. Mange fagforeninger organiserer tillitsvalgtsarbeidet gjennom klubber, og på hver arbeidsplass er det en plasstillitsvalgt som ivaretar og organiserer medlemmene på den arbeidsplassen. Dette skal sikre at vi ivaretar medlemmenes interesser i arbeidslivet og er tilgjengelig lokalt. Fagforeningene velger sine egne tillitsvalgte. Fagforeningene velger representanter til årsmøtet og representantskapet i Fagforbundet Oslo. På regionsmøtet vedtas handlingsprogrammet for Fagforbundet Oslo, og det velges et arbeidsutvalg (AU) som har ansvaret for den daglige driften av Fagforbundet Oslo.

Besøksadresse: Apotekergata 8

Telefon: 23 06 46 60
(08.00-15.30, 08.00- 15.00 sommertid)
E-post: FKOslo@fagforbundet.no

Pressehenvendelser:

Martin Halsos

SOS Barneby-kontakt:

Lasse Kristiansen

Palestina-ambassadør:

Lasse Skurtveit og Trine Posaas Nilsen

Varslingsrutiner

Varslingsrutiner