Foreningskontakter

Navn
Jan Terje Nedrejord, spesialrådgiver
Stillingstittel
Finnmark
Telefon
Tlf: 941 96 400 / janterne@outlook.com
Navn
Leif Erik Mikkelsen, seniorkonsulent
Stillingstittel
Troms
Telefon
Tlf: 991 65 452 / leermi@online.no
Navn
Birger Schjølberg, seniorkonsulent
Stillingstittel
Nordland
Telefon
Tlf: 900 95 763 / bischjoe@sbnett.no
Navn
Jørgen Kampli, seniorkonsulent
Stillingstittel
Nordland
Telefon
Tlf: 913 49 475 / jorgen.kampli@gmail.com
Navn
Ørjan Higraff, prosjektleder
Stillingstittel
Nordland
Telefon
Tlf: 474 75 988 / oein-hig@online.no
Navn
Jarle Øra, tidligere kommuneadvokat
Stillingstittel
Trøndelag
Telefon
Tlf: 906 42 855 / jor.adv@ntebb.no
Navn
Bernt Tennstrand, rådmann Røros kommune
Stillingstittel
Trøndelag
Telefon
Tlf: 908 97 518 / Bernt.tennstrand@lillehammer.kommune.no
Navn
Ann-Heidi Paulsen Orvik, selvstendig næringsdrivende
Stillingstittel
Møre og Romsdal
Telefon
Tlf: 901 50 994 / annheidi.orvik@gmail.com
Navn
Rolf Kalvø, seniorkonsulent
Stillingstittel
Hordaland
Telefon
Tlf: 917 15 395 / rolkal@online.no
Navn
Bente Nesse, rådmann Hyllestad kommune
Stillingstittel
Sogn og Fjordane
Telefon
Tlf: 900 64 592 / bente.nesse@fjaler.kommune.no
Navn
Magne Fjell, rådmann Randaberg kommune
Stillingstittel
Rogaland
Telefon
Tlf: 915 56 545 / Magne.fjell63@gmail.com
Navn
Rune Stokke, rådmann Lindesnes kommune
Stillingstittel
Agder
Telefon
Tlf: 915 53 054 / rune.stokke@lindesnes.kommune.no
Navn
Harald Danielsen, rådmann Arendal kommune
Stillingstittel
Agder
Telefon
Tlf: 915 37 721 / harald.danielsen@arendal.kommune.no
Navn
Johannes Sørhaug, kirkeverge Porsgrunn kirkelige fellesråd
Stillingstittel
Vestfold og Telemark
Telefon
Tlf: 415 06 822 / js538@kirken.no
Navn
Gro Herheim, administrasjonssjef Nordre Follo kommune
Stillingstittel
Akershus
Telefon
Tlf: 902 12 442 / Gro.Herheim@nordrefollo.kommune.no
Navn
Elmer Berg, Personalsjef Hole kommune
Stillingstittel
Buskerud
Telefon
Tlf: 482 77 397 / Elmer.Berg@hole.kommune.no
Navn
Per H. Lervåg, rådmann Ringebu kommune
Stillingstittel
Oppland
Telefon
Tlf: 992 56 579 / per.h.lervag@ringebu.kommune.no
Navn
Dag Willien Eriksen, rådmann Hvaler kommune
Stillingstittel
Østfold
Telefon
Tlf: 913 86 684 / dag@willien.no
Navn
Torill Tjeldnes, rådmann Folldal kommune
Stillingstittel
Hedmark
Telefon
Tlf: 905 57 118 / Torill.tjeldnes@folldal.kommune.no
Navn
Even Nilsen, controller i Fagforbundet
Stillingstittel
Oslo
Telefon
Tlf: 916 222 16 / even.nilsen@fagforbundet.no