Nettstedet er under oppgradering og kan derfor i perioder være ustabilt.

Siden finnes dessverre ikke

Kanskje du har feil URL

Url: /fagforeninger/oslo/avd148/aktuelt/h-stens-l-nnsoppgj-r/nho/aktuelt/streik-i-private-omsorgsbedrifter/a/11941/rettferdig-lonn-vi-krever-en-likebehandling-av-ansatte/