Til hovedinnhold

Nye fagforeningsledere: Anna og Thore

Årsmøtene er over og Fagforbundet Oslo har fått fire nye fagforeningsledere. Anna Lund Bjørnsen og Thore Wig Andersen er to av dem. Bli bedre kjent med begge.

21.02.2020
Sist oppdatert: 21.02.2020

ANNA LUND BJØRNSEN - LEDER AV FAGFORBUNDET OSLO BRANNKORPSFORENING

Hvem er du?

Født og oppvokst på Stange i tidligere Hedmark. Bor nå med mann og hund i Oslos vakreste bydel, Gamle Oslo. Nærmere bestemt på Vålerenga. Jobber til daglig som røyk- og redningsdykker i Oslo brann- og redningsetat på Briskeby brannstasjon. Når jeg ikke er på jobb er jeg gjerne i skogen med hunden, på topptur med gode venner eller nyter hva Oslo har å by på av mat og drikke. 

Hva er din bakgrunn?

Jeg ble valgt som sekretær i OBF (Oslo brannkorpsforening) da jeg var ganske ny i jobben. Jeg har en del erfaring fra annet organisasjonsarbeid før jeg ble ansatt i OBRE, så hadde æren av å bli headhuntet til styret den gangen. Jeg har blant annet vært aktiv i Fellesutvalget for Palestina og brenner for palestinasaken enda. 

Jeg har alltid engasjert meg på steder jeg har jobbet og i ting som skjer rundt meg, og bidrar gjerne til å gjøre både arbeidsplassen og samfunnet forøvrig bedre og mer rettferdig.

Hva dere skal jobbe for i 2020?

Vi har en lang liste med saker å ta tak i. Vi hadde et høyt oppmøte på årsmøtet vårt, over 100 medlemmer dukket opp. De kommer fordi de engasjerer seg i hva som skjer på arbeidsplassen sin. 

Generelt skal vi jobbe for at partssamarbeidet i etaten vår blir enda bedre, slik at de ansatte blir hørt når rutiner utvikles eller ting endres. Dette kan være alt fra uttak av ferie og fritid til hvordan de nye arbeidsplassene våre skal se ut når brannstasjoner rehabiliteres og bygges. Derfor står organisasjonsbygging og skolering av tillitsvalgte høyt oppe på lista. 

Andre viktige ting blir å kjempe for bevaring av særaldersgrenser med full opptjening, og jobbe for at ordningen også gjelder våre operatører på 110-sentralen. Frem mot tariffoppgjøret har vi spilt inn krav om høyere grunnlønn. Lønna for en brannkonstabel er helt ok, men da er over 30% av lønna vår ubekvemstillegg. I tillegg har vi hatt noen uheldige hendelser der skader på jobb ikke blir godkjent som yrkesskader. Dette er et tema i flere yrker, og mange hos oss er bekymret for at vi ikke er forsikret tilstrekkelig i den jobben vi gjør som brannkonstabler. Det kan koste oss dyrt i et risikofylt yrke. 

THORE WIG ANDERSEN - LEDER AV FAGFORBUNDET TEOLOGENE

Hvem er du?

Mitt navn er Thore Wiig Andersen, er 39 år, gift og har et barn. Jeg er bosatt i Kristiansand og pendler til kontor og møter i Oslo. Før jeg ble leder jobbet jeg som sokneprest i Øyestad i Arendal. Tidligere erfaring som hovedtillitsvalgt i ulike bispedømmer for teoLOgene og også partipolitisk erfaring som fylkesleder i SV.

Hvorfor ble du organisert?

Jeg valgte å organisere meg i teoLOgene fordi det er utenkelig for meg å ikke være LO-organisert. I Fagforbundet står man sammen med andre ansatte i kirken. Fagforbundets og fagbevegelsens verdier er også et verdigrunnlag som jeg deler.

Hvilke oppgaver er viktig i 2020?

Det første jeg skal ta fatt på som leder er ferdigstilling av årsmøtedokumenter. Allerede avtalt møte på Kirkens hus om likestillingsplan og strategi. OU- kurs i Kristiansand for rettsubjektet DnK for arbeidsgivere, tillitsvalgte og verneombud om arbeidsforhold og regler.

Det er mange tariffpolitiske viktige ting å sikre som fortsatt reell medbestemmelse og et lønnssystem som ivaretar en forutsigbar lønnsutvikling. Fastsettelsen må skje etter objektive kriterier. Vi har et mål om å få alle prester over på en lønnsramme ut i fra reell ansiennitet og utjevne lønnsmessig urettferdighet.

Retten til heltid er også viktig i kirkelig sektor! Vi må skape arbeidsforhold som sikrer rekrutteringen til kirkelige stillinger. Kirken har noen rekrutteringsutfordringer, så her må det tas grep.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?