Styret i fagforeningen

Navn
Gunn Evy Kristensen
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 97463697
Epost
Epost: gunn2312@hotmail.com
Navn
Grethe Isaksen
Stillingstittel
Nestleder
Telefon
Tlf: 99424089
Epost
Epost: grethe@las-lofoten.no
Navn
Merethe Danielsen
Stillingstittel
Kasserer
Telefon
Tlf: 95822383
Epost
Epost: merete.danielsen@vestvagoy.kommune.no
Navn
Linda Taule Henningsen
Stillingstittel
Opplæringsansvarlig
Telefon
Tlf: 41637288
Epost
Epost: linda.taule@vestvagoy.kommune.no
Navn
May Rita Alfheim
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon helse og sosial
Telefon
Tlf: 97105955
Epost
Epost: may_rita6@hotmail.com
Navn
Merethe Danielsen
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon
Telefon
Tlf: 95822383
Epost
Epost: merete.danielsen@vestvagoy.kommune.no
Navn
Linda Marie Johansen
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Telefon
Tlf: 47297553
Epost
Epost: lindajo@live.no
Navn
Anne-Karin Nilsen
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Telefon
Tlf: 41285960
Epost
Epost: karin-nil@hotmail.com
Navn
Evy Rita Holmen
Stillingstittel
Pensjonisttillitsvalgt
Telefon
Tlf: 90089753
Epost
Epost: evyritaholmen@gmail.com
Navn
Ole-Martin Romuld
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 91383740
Epost
Epost: oromul@online.no
Navn
Kari Karlsen
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 90872360
Epost
Epost: kari-karlsen@hotmail.com
Navn
Emy Trude Stenersen
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 91682964
Epost
Epost: emy.sten@hotmail.com
Navn
Gunn Evy Kristensen
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 97463697
Epost
Epost: gunn2312@hotmail.com
Navn
Veronica Myhre
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 91318378
Epost
Epost: fagforbundet@vestvagoy.kommune.no