Styret i fagforeningen

Navn
Roger Harald Martinussen
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 91910055
Epost
Epost: roger.martinussen@rana.kommune.no
Navn
Gunn Helene Marie Tønder
Stillingstittel
Nestleder
Telefon
Tlf: 94829665
Epost
Epost: gunn.tonder@rana.kommune.no
Navn
Gerd E Skivik
Stillingstittel
Kasserer
Telefon
Tlf: 90743318
Epost
Epost: Gersk@online.no
Navn
Berit Krogh Olsen
Stillingstittel
Opplæringsansvarlig
Telefon
Tlf: 92467263
Epost
Epost: beritkolsen@icloud.com
Navn
Anita Rørvik
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon helse og sosial
Telefon
Tlf: 40218968
Epost
Epost: anita.rorvik@rana.kommune.no
Navn
Anniken Elisabeth Nordland
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon
Telefon
Tlf: 99629511
Epost
Epost: anniken.nordland@rana.kommune.no
Navn
Eva-Maria Svartvatn
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Telefon
Tlf: 90535078
Epost
Epost: eva-maria.svartvatn@rana.kommune.no
Navn
Stein Idar Pettersen
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Telefon
Tlf: 95254398
Epost
Epost: stidpett@online.no
Navn
Kristine Reichel
Stillingstittel
Ungdomstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 48043450
Epost
Epost: Kristinereichel@hotmail.com
Navn
Mary Sørensen
Stillingstittel
Pensjonisttillitsvalgt
Telefon
Tlf: 92408248
Epost
Epost: sorensen.mary@yahoo.no
Navn
Kirsti Nikolaisen
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 99545204
Epost
Epost: kirstinicolaisen@hotmail.com
Navn
Henrik Henriksen
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 90689169
Epost
Epost: henrik.levi.henriksen@helgelandssykehuset.no
Navn
Kenth Rune Olsen
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 46615353
Epost
Epost: kenth.rune.olsen@bufetat.no
Navn
Bente Westvoll Steinmo
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 99727243
Epost
Epost: bente.steinmo@rana.kommune.no
Navn
Bente Westvoll Steinmo
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 99727243
Epost
Epost: bente.steinmo@rana.kommune.no
Navn
Roger Harald Martinussen
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 91910055
Epost
Epost: roger.martinussen@rana.kommune.no
Navn
Eva-Maria Svartvatn
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 90535078
Epost
Epost: eva-maria.svartvatn@rana.kommune.no