Styret i fagforeningen

Navn
Ann-Merethe Larsos Kristensen
Stillingstittel
Leder
Epost
Epost: kriann@bodo.kommune.no
Navn
Lars Børre Vangen
Stillingstittel
Nestleder
Epost
Epost: larvan@online.no
Navn
Leder
Stillingstittel
Opplæringsansvarlig
Epost
Epost: ann.merethe.kristensen@bodo.kommune.no
Navn
Torgunn Gunnarsen
Stillingstittel
Kasserer
Epost
Epost: torgunn.gunnarsen@bodo.kommune.no
Navn
Wenchw Høyforslett
Stillingstittel
Kasserer Fane 2
Epost
Epost: wenche Hoyforslett@bodo.kommune.no
Navn
Svein Erik Heggmo
Stillingstittel
Styremedlem
Epost
Epost: svein.erik.heggmo@bodo.kommune.no
Navn
Beathe Katrin Kleivvik Kristensen
Stillingstittel
Styremedlem
Epost
Epost: beathekatrin@hotmail.com
Navn
Wenche Høyforslett
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Epost
Epost: wenche.hoyforslett@bodo.kommune.no
Navn
Hilde Karlsen
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon helse og sosial
Epost
Epost: karhil@bodo.kommune.no
Navn
Ann Torill Høiskar
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon
Epost
Epost: ann.torill.hoiskar@hotmail.com
Navn
Atle Andersen
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Epost
Epost: atle.andersen@bodo.kommune.no
Navn
Ingrid Torstensen
Stillingstittel
Ungdomstillitsvalgt
Epost
Epost: ingrid.torst@gmail.com
Navn
Signe Rasmussen
Stillingstittel
Leder Pensjonistutvalg
Epost
Epost: signe.hermann@gmail.com

Kontaktliste

Navn
wenche Høyforslett
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt Bodø kommune
Telefon
Tlf: 75557562
Epost
Epost: wenche.hoyforslett@bodo.kommune.no
Navn
Torgunn Gunnarsen
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt Bodø kommune
Telefon
Tlf: 75557560
Epost
Epost: torgunn.gunnarsen@bodo.kommune.no
Navn
Steffan Haunter Pedersen
Stillingstittel
Hovettillitsvalgt Bodø kommune
Telefon
Tlf: 75557569
Epost
Epost: steffan.haunter.pedersen@bodo.kommune.no
Navn
Ann Merethe Larsos Kristensen
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt Bodø kommune
Telefon
Tlf: 91761190
Epost
Epost: ann.merethe.kristensen@bodo.kommune.no
Navn
Berit Gullhav
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt Bodø kommune
Telefon
Tlf: 75567561
Epost
Epost: berit.gullhav@bodo.kommune.no