Til hovedinnhold

Styret i fagforeningen

Navn
Svein-Erik Dahlby
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 47264096
Epost
Epost: avd490.leder@fagforening.fagforbundet.no
Navn
Tone Kjernsli Høiby
Stillingstittel
Nestleder og opplæringsansvarlig
Telefon
Tlf: 90598144
Epost
Epost: avd490.nestleder@fagforening.fagforbundet.no
Navn
Marit Joramo Lund
Stillingstittel
2. nestleder og Fane 2 ansvarlig
Telefon
Tlf: 99437496
Epost
Epost: avd490.nestleder2@fagforening.fagforbundet.no
Navn
Camilla Øien Østmo
Stillingstittel
Kasserer
Telefon
Tlf: 90650741
Epost
Epost: avd490.kasserer@fagforening.fagforbundet.no
Navn
Live Langøygard
Stillingstittel
Sekretær
Telefon
Tlf: 48247388
Epost
Epost: avd490.sekretar@fagforening.fagforbundet.no
Navn
Hanne Marit Juliussen
Stillingstittel
Mangfolds- og likestillingsansvarlig
Telefon
Tlf: 91355766
Epost
Epost: hanjul@innlandetfylke.no
Navn
Gunn Marit Lindmoen
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon helse og sosial
Telefon
Tlf: 94886694
Epost
Epost: gumnils@online.no
Navn
Birthe Marit Bøhn Tungvåg
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon
Telefon
Tlf: 93235584
Epost
Epost: birtun@innlandetfylke.no
Navn
Geir Jonny Aarsand
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Telefon
Tlf: 95931344
Epost
Epost: geiaar@innlandetfylke.no
Navn
Ole Tom Olastuen
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Telefon
Tlf: 48497030
Epost
Epost: oleola@innlandetfylke.no
Navn
Victoria Forberg
Stillingstittel
Leder ungdomsutvalget
Telefon
Tlf: 41621960
Epost
Epost: vifo@live.no
Navn
Bjørn Yngve Hermansen
Stillingstittel
Leder uføre- og pensjonistutvalget
Telefon
Tlf: 90773815
Epost
Epost: bjyngvhe@online.no
Navn
Lars Standerholen
Stillingstittel
Styremedlem LO stat/Bufetat
Telefon
Tlf: 97029789
Epost
Epost: l.standerholen@hotmail.com
Navn
Nina Halvorsen
Stillingstittel
Styremedlem Stiftelsen Fagertun Norsk folkehjelp
Telefon
Tlf: 41210506
Epost
Epost: ninhal1101@gmail.com
Navn
Per Arne Tollefshagen
Stillingstittel
Styremedlem Virke HUK/Anno museum
Telefon
Tlf: 92016689
Epost
Epost: per.arne.tollefshagen@annomuseum.no
Navn
Håkon Tosterud
Stillingstittel
1. vara
Telefon
Tlf: 95966865
Epost
Epost: htosterud@gmail.com
Navn
Live Langøygard
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt KS (100%)
Telefon
Tlf: 48247388
Epost
Epost: live.langoygard@innlandetfylke.no
Navn
Tone Kjernsli Høiby
Stillingstittel
Frikjøpt tillitsvalgt KS (60%)
Telefon
Tlf: 90598144
Epost
Epost: tone.hoiby@innlandetfylke.no
Navn
John Talley
Stillingstittel
Regiontillitsvalgt Bufetat region øst (100%)
Telefon
Tlf: 46615572
Epost
Epost: john.shaw.talley@bufetat.no
Navn
Sverre Asbjørn Olsen
Stillingstittel
Regiontillitsvalgt Bufetat region øst (50%)
Telefon
Tlf: 46615774
Epost
Epost: sverre.asbjorn.olsen@bufetat.no
Navn
Eli Haugen Rødsdalen
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt Anno museum
Telefon
Tlf: 48175054
Epost
Epost: Eli.Haugen.Rodsdalen@annomuseum.no
Navn
Nina Halvorsen
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt Stiftelsen Fagertun Norsk folkehjelp
Telefon
Tlf: 41210506
Epost
Epost: ninhal1101@gmail.com
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?