Styret i fagforeningen

Navn
Jeanette Evensen Olsen
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 41328785
Epost
Epost: jeanette.evensen@elverum.kommune.no
Navn
Aina Charlot Sønsthagen Hagen
Stillingstittel
Nestleder
Telefon
Tlf: 48297987
Epost
Epost: aina.sonsthagen@gmail.com
Navn
Henning Søbakken
Stillingstittel
Kasserer
Telefon
Tlf: 95068678
Epost
Epost: he-soeb@online.no
Navn
Monica Frøhaug
Stillingstittel
Opplæringsansvarlig
Telefon
Tlf: 95840703
Epost
Epost: mofroh@online.no
Navn
Gunnhild Marie Berteig
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon helse og sosial
Telefon
Tlf: 95937699
Epost
Epost: gmberteig@outlook.com
Navn
Henning Søbakken
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon
Telefon
Tlf: 95068678
Epost
Epost: he-soeb@online.no
Navn
Anita Sletvold
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Telefon
Tlf: 99497326
Epost
Epost: anita.sletvold@gmail.com
Navn
Elivane Nordhagen
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Telefon
Tlf: 95923240
Epost
Epost: elivane.n@gmail.com
Navn
Kristin Johansen
Stillingstittel
Ungdomstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 41549184
Epost
Epost: kristinjohansen94@gmail.com
Navn
Aud Jorid Warmdal
Stillingstittel
Pensjonisttillitsvalgt
Telefon
Tlf: 92206759
Epost
Epost: jorid-wa@online.no
Navn
Anita Sletvold
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 99497326
Epost
Epost: anita.sletvold@gmail.com
Navn
Gunnhild Marie Berteig
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 95937699
Epost
Epost: gmberteig@outlook.com
Navn
Øyvind Jachwitz
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 93450830
Epost
Epost: jachwitz@hotmail.com
Navn
Petter Nyborg
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 95019204
Epost
Epost: petter.nyborg@hotmail.com
Navn
Tom Stensby
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 90954021
Epost
Epost: tom.stensby@elverum.kommune.no
Navn
Jeanette Evensen Olsen
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 41328785
Epost
Epost: jeanette.evensen@elverum.kommune.no