Til hovedinnhold

Nyheter

17. november 2022 markeres årets likelønnsdag

Denne dagen har kvinner jobbet 87,9% av året, som tilsvarer kvinners andel av menns årslønn. Det betyr at fra 17. november og ut året jobber kvinner gratis.

Digitalt treff for de streikende i PBL-barnehager i Viken

Digitalt treff for de streikende i PBL-barnehager i Viken tirsdag 8.11. kl 12.00

Valgresultat i Viken - Fagforbundets Landsmøte 2022

Fagforbundet Viken har følgende representanter valgt inn i neste landsmøteperiode:

Spørreundersøkelse til alle forbundsregioner om prisvekst og lønnsoppgjør

I valgkampen i høst hadde Fagforbundet stor suksess med "Deltidsrapporten". Tall fra Fagforbundets medlemsundersøkelse ble brukt til å lage fylkesvise rapporter som forbundsregionene kunne bruke inn mot lokale aviser. Resultatet ble hele 156 medieoppslag om hvor mange av medlemmene våre som ønsker seg større stilling i den enkelte kommunen. Nå gjentar vi suksessen i den pågående tariffkampanjen.

Årets trygdeoppgjør

Uttalelse fra regionkonferansen for pensjonister og uføre i Fagforbundet Viken

Ruth Thomsen og Astrid Isene Barnebykontakter i Fagforbundet Viken

Fagforbundets SOS-barneby

Fagforbundet Viken gjennomførte sitt representantskap 29.-30. mars på Thon Hotel Arena, Lillestrøm. Her hadde vi loddsalg til inntekt for vår flotte barneby i Huambo, Angola og fikk inn hele kr 24 540,- på dette.

Fagforbundet Viken krever strømstøtte med sosial profil

I dag får alle, uavhengig av personlig økonomi, lik støtte. Dagens strømstøtte treffer skjevt. Strømstøtten trenger en sosial profil, der de som har minst får mest støtte. Men dette er kun en kortsiktig løsning.

Pensjonene må økes

I Norge er det 146.000 minstepensjonister, 86 prosent av disse er kvinner. Minstepensjonen er på 224.878 kroner i året. Mange av de med lav pensjon er medlemmer i Fagforbundet. En av årsaken til lav pensjon er at kvinner har dominert, og fortsatt dominerer, i lavtlønnsyrkene. Det andre er at mange kvinner jobbet, og fortsatt jobber, deltid selv om de ønsker heltid. Fagforbundet Viken krever at satsene på minste pensjonsnivå økes gjennom en opptrappingsplan, der målet er å overstige EUs fattigdomsgrense som nå er anslått til 260.100 kroner.

Hele laget skal få økt kjøpekraft

Årets lønnsoppgjør er i gang. Samtidig er arbeidsfolks økonomi er under press med blant annet prisøkning på mat, drivstoff og strøm. Norges Bank forbereder oss på flere rentehevinger det kommende året. Enkelte arbeidstakerforbund har foran dette lønnsoppgjøret krevd at det er enkeltgrupper som denne gangen skal prioriteres med lønnsøkning. Dette på bekostning av andre grupper. Fagforbundet krever at lønnsoppgjør skal være rettferdig fordeling av økonomisk vekst av alles arbeid, og ikke premiering av enkeltgrupper.

Stopp krigen – solidaritet med krigens ofre

Russland har gått til et fullstendig uakseptabelt militært angrep på Ukraina. Enorme ødeleggelser og store menneskelige lidelser øker i omfang for hver dag som går. Den russiske diktatoren Vladimir Putin er ansvarlig for denne aggressive angrepskrigen som er et klart brudd på folkeretten og viser en total mangel på respekt for menneskeliv.

Sykehuskonferansen 2022

Fagforbundets sykehuskonferanse arrangeres i år som tre webinarer. Tillitsvalgte, medlemmer og andre interesserte er velkomne til å melde seg på.

De tidligere ansatte i SAS må få tilbake jobbene sine

Fagforbundet Viken støtter tidligere ansatte i SAS i deres kamp for gjeninntreden i sine stillinger.

Tariffoppgjør

Fagforbundet Viken avholdt sitt representantskapsmøte 21.10.2021, der denne uttalelsen ble vedtatt.

SAS ansatte må få tilbake jobbene sine

Fagforbundet Viken avholdt sitt representantskapsmøte 21.10.2021, der denne uttalelsen ble vedtatt.

Full støtte til Kulturstreiken

Fagforbundet Viken avholdt sitt representantskapsmøte 21.10.2021, der denne uttalelsen ble vedtatt.

Turnuskurs 15. 16. og 17. september

Omsider etter over 1,5 år er vi i gang med fysiske kurs for tillitsvalgte igjen. Startet med to turnuskurs som vi kjørte parallelt to forskjellige steder.

Stortingsvalget 2021- Din stemme kan være avgjørende!

Viken fylkeskommune har tre valgdistrikter. Valgdistrikt er det området som det velges representanter fra og i Viken er den delt inn etter de tidligere fylkene Akershus, Buskerud og Østfold.

Marte Sofie ble årets helsefagarbeiderlærling i Viken

Vinneren av prisen tar ansvar, er omgjengelig og bidrar positivt til arbeidsmiljøet. Hun blir beskrevet som en medarbeider som man kan stole på, får andre til å føle seg trygge, og er meget godt egnet i sitt yrke, skriver juryen.

86 tillitsvalgte har gjennomgått valgkampskolering

Fagforbundet Viken har hatt skolering i valgkamparbeid for fagforeningen. Det har vært tre kurs, ett for hvert av de tre stortingsvalgkretsene, på Teams selvfølgelig. Innledere på kursene var fra Fagforbundets infoavdeling, avdeling Politikk og samfunn og fra LOs regionkontor. Dessuten deltok toppkandidatene fra de rødgrønne partiene med politiske appeller.

"Streaming" av regionsmøte 25.mars for Fagforbundet Viken

Til alle delegater, innleder og gjester til Regions møte i Fagforbundet Viken. Til den politiske debatten har vi vært så heldige å få de fremste politikerne våre. Derfor gjør vi oppmerksom på at vi kommer til å streame møte fram til vi går til lunch. Dette opptaket vil ligge ute i 10 dager og meningen med det er at dere kan sende denne linken ut til medlemmene i din fagforening slik at de også får høre den politiske debatten!

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?