Hvordan påvirkes vi av jobben som profesjonelle «hjelpere»?

Isdal snakker til alle profesjonelle som på en eller annen måte jobber med mennesker og «vansker». Hans foredrag har to fokus: Hva gjør jobben med oss, og hva kan vi gjøre med det.

10.05.2019 av Yrkesseksjon helse og sosial
Sist oppdatert: 29.05.2019

Per Isdal, psykologspesialist

Isdal har i snart 32 år jobbet som terapeut for mennesker med voldsproblemer.  Han var en av de to pionerene bak organisasjonen «Alternativ til Vold», som ble opprettet i 1987.  Isdal har også hatt omfattende prosjekter innenfor kriminalomsorg og skolesektor.  Han har skrevet flere bøker, deriblant: «Meningen med volden», «Vold i skolen» og Smittet av vold». I 2011 mottok han «den store psykologprisen» for sitt mangeårig arbeid, og i 2017 ble han slått til ridder av St.Olavs Orden.

Hvordan påvirkes vi av jobben som profesjonelle «hjelpere»?

I følge statistisk sentralbyrå er det å jobbe med mennesker (helse og sosial) de mest helsefarlige jobbene man kan ha. Isdal har i snart 20 år holdt foredrag om «Hva jobbene gjør med oss». I 2017 utkom han med boken «Smittet av vold – om sekundærtraumatisering, compassion fatigue og utbrenthet i hjelperyrkene» (Fagbokforlaget, 2017).

Isdal snakker til alle profesjonelle som på en eller annen måte jobber med mennesker og «vansker». Hans foredrag har to fokus; 1) Hva gjør jobben med oss, og 2) hva kan vi gjøre med det.

Isdal stiller et krav når han takker ja til å komme til en arbeidsplass.  Det kravet er at alle ledere på den arbeidsplassen også må delta på hele dagen.

Kontakt

Per Isdal: per@atv-stiftelsen.no
+47 47975 47 712