Eldreomsorg: Fagforbundet kritisk til TV2-undersøkelse

Pårørende Randi Svingeseth er opprørt over behandlingen hennes far Jon Martens har fått på privat sykehjem i Oslo. (Foto: Illustrasjon)

Fagforbundets leder, Jan Davidsen, er kritisk til TV2s oppslag om eldreomsorgen i Norge. – Dette er misvisende bruk av tall fra TV2s side. Ugreit, sier Davidsen, som selvsagt er klar over at ikke alt er perfekt i eldreomsorgen i Norge.

21.08.2013 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 10.03.2014

TV2 kjørte i går, 20. august, ut resultatene av en undersøkelse de hadde gjort i 750 av landets sykehjem. De påsto at to av tre sykehjemsansatte mener at de eldre på sykehjem i Norge får uforsvarlig og uverdig behandling på grunn av for lite ressurser.

Hjemmesnekret undersøkelse

Spørsmålet TV2 stilte var: ”I hvilken grad mener du manglende ressurser går utover en forsvarlig og verdig omsorg?” Ifølge direktør og meningsmålingsmentor Erik Dalen ved Ipsos MMI er dette et helt meningsløst spørsmål, og han reagerer på metodene TV2 har brukt. Han kaller undersøkelsen hjemmesnekret.

– Det er merkelig at ikke alle har svart ”i svært stor grad”. Sannsynligvis må det forklares ved at flertallet av de ansatte ikke oppfatter at arbeidsplassen har manglende ressurser.

Dalen påpeker at svarskalaen er tvilsom, fordi det er vanskelig å si hva forskjellen mellom svaralternativene egentlig er, og spør:

– Hva er forskjellen mellom ”svært stor” og ”stor”? Hva er forskjellen mellom ”noen grad” og ”liten grad”? Jeg tror at slik situasjonen er i sykehjemsektoren, vil alle oppleve en viss grad av ressursmangel. Derfor er det naturlig at mange svarer ”I noen grad”. Men fra denne opplagte sammenhengen til den konklusjonen som trekkes, mener jeg det er et langt stykke. Jeg ville nok basert meg på andelene som svarer ”stor grad”, dvs. en snau tredjedel, sier Erik Dalen.

Les Dalens kritikk av første del av undersøkelsen her

Slår man sammen pleiere og styrere, slik TV2 har gjort, mener altså 7 av 10 at det ikke er manglende ressurser som er hovedproblemet.

Åtte av ti mener de gir verdig pleie

Når pleierne direkte blir spurt. "Får de eldre på dette sykehjemmet det du oppfatter som verdig behandling?" svarer 97,7 prosent av styrerne ja, og det samme gjør 81,6 prosent av pleierne. TV2 snur dette på hodet og påstår at ca. 20 prosent av pleierne mener at sykehjemmet de selv jobber på gir uverdig behandling.

– Spørsmålet om man gir verdig behandling er et ja/nei spørsmål. Et nei-svar kan ikke alltid tolkes som et uttrykk for uverdig behandling, sier Dalen.

Bruker eksempel fra Høyre-styrte Oslo

TV2 underbygger saken med et intervju med blant annet pårørende Randi Svingeseth. Hennes far har fått så dårlig behandling at hun bestemte seg for å dokumentere episodene. Blant annet fant hun faren sin i en seng full av avføring. I kontakt med Fagforbundet bekrefter hun at hennes far bor på privat sykehjem i Oslo.

– Jeg mener det er feil av TV2 å bruke denne tragiske historien som et eksempel på hvor dårlig det står til med regjeringas eldrepolitikk. Det er Høyre som har styrt i Oslo de siste 16 årene, og som har ansvaret for driften av kommunens sykehjem. De har gått inn for en omfattende privatisering av eldreomsorgen, påpeker Jan Davidsen.

Lavest grunnbemanning og andel sykepleiere

En studie Nova har gjennomført viser at Oslo, som er den kommunen med lengst og bredest erfaring med konkurranseutsetting, er en av kommunene i Norge med lavest grunnbemanning og andel sykepleiere. Og de private sykehjemmene er pådrivere i så måte.

– Fagforbundets medlemmer jobber hver dag for en god og verdig eldreomsorg. Vi tror ikke at våre medlemmer kan gjøre denne jobben bedre hvis Høyre og Frp får styre. Privatiseringspolitikken betyr færre på jobb, lavere kompetanse og dårligere lønns- og arbeidsforhold. Dette ser vi i Oslo, Høyres eget utstillingsvindu, sier Davidsen.

Høyrepolitikk – helt feil medisin

I en kronikk på NRK Ytring skriver forskere fra NOVA at studier fra andre land viser at kommersielle sykehjem systematisk har lavere bemanning og andel sykepleiere enn ikke-kommersielle sykehjem.

En amerikansk studie viser at de profittorienterte sykehjemmene har flest feil, færrest sykepleiere og de sykeste pasientene. Professor  i sosiologi ved University of California, San Francisco Charlene Harrington har undersøkt USAs 17 000 sykehjem. Hun advarer Norge mot å privatisere helsevesenet, og har en klar anbefaling:

– Vær så snill å ikke følge i våre fotspor. Privat forretningsdrift og helsevesenet er overhode ikke forenelige. Teorien om at «konkurranse gir kvalitet i eldreomsorgen» fungerer dårlig i virkelighetens verden, sa Harrington til forskning.no da hun var i Oslo i fjor.

Helseministeren lover flere ansatte i omsorgen

– Folk skal få gode omsorgs- og helsetjenester i Norge. Derfor blir jeg berørt hver gang jeg hører eksempler på mennesker som ikke får den omsorgen de trenger, sier Jonas Gahr Støre, som nå varsler flere ansatte i omsorgssektoren.

Helseministeren gir kommunene rom til å ansette 16 000 nye årsverk i den kommunale omsorgssektoren fra 2012 til 2020. Samtidig vil Arbeiderpartiet gi 28 000 ansatte i omsorgssektoren tilbud om kompetanseheving, grunnutdanning, etter- og videreutdanning. Regjeringen lover også 12 000 nye heldøgns omsorgsplasser innen utgangen av 2015.