Til hovedinnhold

Hvorfor er du medlem i Fagforbundet?

Fra venstre øverst: Astrid Bakken, Ole Martin Hernes, Asbjørg Verpelstad og Silje Henriksen.

Fra venstre øverst: Astrid Bakken, Ole Martin Hernes, Asbjørg Verpelstad og Silje Henriksen. (Foto: Ingrid Wergeland)

Vi har spurt fire i farta.

10.04.2024 av Ingrid Wergeland
Sist oppdatert: 07.05.2024

Astrid Bakken, sykepleier, hjemmesykepleien Rindal kommune

Jeg kommer fra en arbeiderfamilie, og meldte meg inn i Fagforbundet for å stå i lag med andre. Jeg ville ikke være noen gratispassasjer. Jeg kommer fra en liten plass og har alltid jobba i kommunal sektor. Ved å være med i Fagforbundet er man en del av laget. Man har muligheten til å påvirke og man har noen å gå til.

Ole Martin Hernes, portør og tillitsvalgt Ullvål sykehus

Jeg begynte på Ullevål som portør i 1995, etter et par dager spurte jeg kollegaene mine: Hvor er fagforeninga? Står du alene, har du ikke sjans. Fagforbundet er et fellesskap, hvor du i ytterste konsekvens har hele LO-familien i ryggen. Det er så viktig å ha et nettverk som sørger for at det er noen som ivaretar deg om det skjer noe på arbeidsplassen. Vi er store og har et tillitsvalgtapparat overalt.

Asbjørg Verpelstad, sykepleie, psykisk helse og rus, i Stord kommune

Jeg var feilorganisert i Sykepleierforbundet (NSF) som student. Da jeg jobba som avdelingssykepleier ble jeg motarbeidet av hovedtillitsvalgte i NSF når det gjaldt turnus, jeg fikk ikke hjelpa jeg trengte. Da jeg meldte meg inn i Fagforbundet ble jeg godt ivaretatt av tillitsvalgte, etter hvert ble jeg valgt inn i det lokale styret. Jeg liker «hele laget»-tanken. Jeg som sykepleier får gjort jobben bedre når alle kollegaene mine også får brukt sin kompetanse riktig.

Silje Henriksen, helsefagarbeider, nevrokirurgisk avdeling Haukeland universitetssykehus

Jeg meldte meg inn fordi foreldrene mine ga meg klar beskjed om å organisere meg. Men jeg har jo selvfølgelig sett fordelen av å bli værende. Jeg meldte meg inn da jeg ble lærling. Da jeg begynte å jobbe var det verdifullt å ha en tillitsvalgt å kunne lene meg på, som kunne sjekke at turnusen var godkjent, f.eks. at nattevakt ikke går over i en lovpålagt fridag. Nå er jeg tillitsvalgt selv og oppfordrer nyansatte og lærlinger til å bli med i fagforeninga.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?