Til hovedinnhold

Verver for å få makt

Tegningavnoenstrekmenneskersomløfteroppengrønnpil

Illustrasjon. Tariffmakta øker jo flere medlemmer Fagforbundet får. (Foto: Mostphotos)

– Å ha tariffmakt handler om å ha nok medlemmer til å utgjøre en forskjell, sier Line Tollefsen, nestleder i Fagforbundet Nordland.

25.04.2024 av Ingrid Wergeland
Sist oppdatert: 29.05.2024

Prosjekt Tariffmakt starta våren 2022 for å systematisere arbeidet i fagforeningene. – Vi visste at det foregikk mye skole- og arbeidsplassbesøk, men vi mangla oversikt. Prosjektet gikk fort over til å bli en del av vår ordinære drift, sier Line.

70-80 tillitsvalgte i alle ledd i fylkeskretsen ble involvert, ikke bare de frikjøpte. Det ble laget et registrerings­skjema med arbeidsplassene: antall ansatte, medlemmer, tillitsvalgte og tariffavtale.

– Vi satte først 50 prosent som mål på antall arbeidsplassbesøk og økte etter hvert. Vi la særlig vekt på arbeidsplasser utenfor KS-området. Noen av fagforeningene syntes det virket uoverkommelig å nå målet, på grunn av store avstander. Men de klarte 100 prosent, forteller Line.

– Da vi innkalte til vervekurs tidligere, kunne det være litt så som så med oppmøte. Når vi nå inviterer til «synlighet på arbeidsplassen», som både er et verve- og et organisasjonskurs, kommer mange.

Noen av arbeidsplassene har vakter og ulik arbeidstid. Derfor har det vært nyttig å besøke på forskjellige tidspunkter.

– Fagforeningene har blitt veldig styrket av dette. Hele fylkeskretsen har blitt løftet med systematiseringen av innsatsen vår, sier Line.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?