Til hovedinnhold

7 tips til verneombud

Verneombudene har viktige oppgaver å ivareta på arbeidsplassen.

Verneombudene har viktige oppgaver å ivareta på arbeidsplassen. (Foto: Mostphotos)

Noe av det første du bør gjøre som verneombud er å sørge for at du får tatt det såkalte 40-timerskurset. Der får du kunnskap som er grunnleggende for å kunne utføre vervet ditt.

20.02.2024 av ellisiv.solskinnsbakk@fagforbundet.no
Sist oppdatert: 28.02.2024

Noe av det første du bør gjøre som verneombud er å sørge for at du får tatt det såkalte 40-timerskurset. Der får du kunnskap som er grunnleggende for å kunne utføre vervet ditt.

Fra nyttår ble reglene for hvem som må ha verneombud strengere og gjelder nå alle virksomheter med fem eller flere ansatte. I tillegg må virksomheter med 30 eller flere ansatte ha arbeidsmiljøutvalg.

Her er sju tips for å komme i gang som verneombud:

1. Du må ta 40-timerskurset
40-timerskurset skal dekke lovpålagt HMS-opplæring for verneombud, AMU- medlemmer og tillitsvalgte. Du får innsikt i og forståelse for alle sider ved HMS i virksomheten. Det gir et godt grunnlag for handling og resultater.

2. En ting om gangen
Ikke ta inn alt på en gang, finn en konkret ting å ta tak i først, gjerne noe med det fysiske arbeidsmiljøet.

3. Start med en enkel verne­runde
Det kan være lurt å ta tak i ett bestemt område for vernerunden. En gang har du kanskje brannvern som fokusområde, en annen gang ergonomi. Det er lettere å avdekke feil og mangler når du leter etter helt konkrete risikofaktorer, som for eksempel branndører og slukkeutstyr, enn å gå rundt og se etter «alt og ingenting».

4. Hold et fugleperspektiv
Ikke grav deg ned i konflikter, husk at det er du som skal ha et fugleperspektiv på virksomheten.

5. Du har tid nok
Du kan bruke den tida du trenger på å utføre vernearbeidet: I arbeidsmiljøloven § 6-5 står det «nødvendig tid».

6. Samarbeid med tillitsvalgt
Søk samarbeid med de tillitsvalgte. Hvis verneombudene skulle være i tvil, er tommelfingerregelen at de skal ha et fugleperspektiv på arbeidsplassen. Der tillitsvalgte går inn i enkeltsaker som har med medlemmer å gjøre (og som er av mer privatrettslig karakter, som for eksempel lønn) skal verneombudet fange opp det som gjelder mer generelt for arbeidsmiljøet, uavhengig av hvor eller om de ansatte er organisert. Men det hender det overlapper, og da kan man ha god støtte i hverandre. Det er lurt å snakke sammen for å skille hvem som skal gå inn i en sak.

7. Få med deg sjefen
Ta en samtale med arbeidsgiver om forventninger og samarbeid. Har dere faste avdelings-/enhetsmøter, la HMS være et fast punkt på sakslista. Det er ikke uvanlig at verneombudet blir sendt på det obligatoriske 40-timers opplæringskurset, mens lederen av ulike årsaker kan velge å la være. Men også ledere anbefales å ta grunnkurset i HMS. Noen arbeidsplasser velger å gjøre grunnkurset obligatorisk også for ledere.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?