Til hovedinnhold

Lønnsoppgjør for dummies

Lønnsoppgjør på 1-2-3!

Lønnsoppgjør på 1-2-3! (Foto: Fagforbundet)

I 2024 er det et hovedoppgjør. Da kan man forhandle alt i tariffavtalen, for eksempel lønn, pensjon og ferie.

23.01.2024 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 31.01.2024

Hvem er partene?

Det er arbeidsgiverorganisasjonene og arbeidstakerorganisasjonene. For eksempel KS for kommunene, Spekter, NHO, Oslo kommune osv. på arbeidsgiversida, og fagforbundene som for eksempel Fagforbundet, Fellesforbundet, NTL, Skolenes Landsforbund, EL og IT, på den andre siden, for arbeidstakerne.

Les om lønnsoppgjøret 2024.

Hvem er det som bestemmer?

Lønnsoppgjøret er et maktspill, det er de som representerer flest folk som legger mest føringer. I kommunene har for eksempel Fagforbundet mye å si, men i andre områder kan det være andre forbund som er større.

 

Ikon av penger

 

Hva med økonomien og tall og sånn?

Teknisk Beregningsutvalg (TBU) er et utvalg som ble satt ned på 60-tallet. Det ble etablert for at man ikke skal krangle om tall.

De beregner:

  • Hvordan lønnsveksten har vært tidligere
  • Hvordan status faktisk er
  • Prognose for prisvekst

Ett av Fagforbundets krav i 2024 er å øke kjøpekraften. Da må man ha et lønnsoppgjør som er totalt sett er over hva TBU tror prisveksten kommer til å bli.

 

Norges eksport påvirker hvor mye lønn du kan få

I tillegg er det viktig hvordan økonomien er i Norge og verden. Hvor mye kan man «tillate» seg i gi i lønnstillegg?

I Norge er det industri som lager varer og duppeditter som selges ut av Norge som forhandler først. Det kalles frontfagsmodellen. Det er de som legger føringen for lønna til resten av oss.

 

Ikon av blyant

 

Hva er ramma og hvorfor stopper den pengestrømmen?

Du har kanskje hørt om denne mystiske «ramma» som setter en stopper for hvor mye lønn vi kan få.

Ramma er summen av tilleggene som gis. Altså hvor høy blir lønnsveksten til folk i snitt innenfor de ulike områdene. For arbeidsgiver kan de bruke det til å beregne hvor mye de har råd til å gi i lønnsoppgjør.

Når frontfaget har forhandlet ferdig, så har man en ramme å se til. Så kan det være spesielle utfordringer i andre sektorer.

 

Når er lønnsoppgjøret ferdig?

De ulike områdene har forskjellige datoer. Hvis partene blir enige til fristen, så er lønnsoppgjøret ferdig. Men hvis de ikke blir enige, og det blir brudd, så går oppgjøret til mekling. Da får man en ny dato for det. Hvis ikke partene blir enige der heller, så kan det bli streik.

 

Ikon som illustrerer medlemsskap

Hva er forskjellen på å være medlem i Fagforbundet og andre forbund i lønnsoppgjøret?

De ulike forbundene har ulike krav inn i oppgjørene. Fagforbundet sine krav mot hovedoppgjøret i 2024 er at hele laget av arbeidstakere skal ha økt kjøpekraft. I tillegg er Fagforbundet opptatt av at de som tjener minst, må få mest.

Hvis du ønsker et samfunn med mindre lønnsforskjeller, så er det lurt å bli medlem i Fagforbundet. Hvert medlem vi har gir oss en sterkere stemme i lønnsoppgjøret!

 

Jobber for små forskjeller og kronetillegg

Fagforbundet jobber for små forskjeller i samfunnet. Statistikken viser at lønnsforskjellene har blitt større for eksempel innenfor KS-området, det vil si mellom de ansatte i kommunene. Spennet mellom lavere og høyere lønte har blitt større.

Derfor vil Fagforbundet ofte ha kronetillegg framfor prosent-tillegg. Vi forklarer hvorfor i videoen her:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?