Til hovedinnhold

Muneeb Iqbal, plasstillitsvalgt i bydel Østensjø for Fagforbundet i barne- og ungdomstjenesten!

Muneeb Iqbal

Muneeb Iqbal (Foto: Fagforbundet)

Dette er Muneeb Iqbal, vår plasstillitsvalgt i bydel Østensjø for Fagforbundet i barne- og ungdomstjenesten!

18.12.2023
Sist oppdatert: 18.12.2023

Muneeb har dedikert seg til denne viktige rollen I 3 år nå, og hans engasjement er noe vi alle kan lære av. Han tror sterkt på at unge ansatte bør engasjere seg på sin arbeidsplass for å sikre rettferdighet og fremme verdiene fagforbundet står for.

Muneeb har vært en talsperson for våre interesser, og hans innsats har bidratt til å forbedre arbeidsforholdene og sikre at våre stemmer blir hørt. Han er en inspirasjon for oss alle, og vi er takknemlige for hans dedikasjon og lidenskap for å gjøre en forskjell.

Muneebs engasjement som ung tillitsvalgt i et fagforbund er et  eksempel på hvordan dedikasjon  kan føre til betydelige endringer på arbeidsplassen. Hans innsats over de siste tre årene har ikke bare forbedret arbeidsforholdene, men også sikret at ansattes stemmer blir hørt. Dette underbygger viktigheten av ungdomsengasjement i fagforbund, både for personlig vekst og for å fremme rettferdighet og verdier i arbeidslivet.

Muneeb trekker frem viktige fordeler ved å være medlem i Fagforbundet:

 

  1. Styrket Representasjon: Medlemskap gir sterkere stemme i forhandlinger med arbeidsgivere.

 

  1. Juridisk Støtte: Tilgang til juridisk bistand i arbeidsrelaterte saker.

 

  1. Profesjonell Utvikling: Muligheter for kurs og opplæring for faglig og personlig utvikling.

 

  1. Nettverksbygging: Skape forbindelser med andre profesjonelle, noe som kan være nyttig for karrierevekst.

 

  1. Sosial Trygghet: Bedre tilgang til sosiale goder som pensjon, helseforsikring, og velferdsordninger.

 

  1. Innflytelse på Politikk: Delta i utforming av politikk og standarder som påvirker arbeidslivet.

 

  1. Støtte og Veiledning: Tilgang til rådgivning og støtte i arbeidslivsspørsmål.

 

Hva man kan lære som ung tillitsvalgt i følge Muneeb:

 

- Lederegenskaper: Utvikle ferdigheter i ledelse og administrasjon.

- Forhandling og Kommunikasjon: Lære effektive kommunikasjons- og forhandlingsteknikker.

- Arbeidsrett: Økt forståelse av arbeidslovgivning og rettigheter.

- Konfliktløsning: Evne til å håndtere og løse konflikter på arbeidsplassen.

- Organisasjonskunnskap: Innblikk i hvordan fagforbund og arbeidsorganisasjoner opererer.

- Sosial Bevissthet:Utvikle en dypere forståelse for arbeidernes rettigheter og sosial rettferdighet.

 

Muneebs historie viser hvordan en ung tillitsvalgt kan påvirke og bidra til en mer rettferdig og inkluderende arbeidsplass. Ved å støtte unge tillitsvalgte som Muneeb, arbeider vi sammen for en bedre fremtid for alle på arbeidsplassen.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?