Til hovedinnhold

Solidaritet med det palestinske folk

NorskFolkehjelpogfagforbundetsamarbeideromågistøttetildenpalestinskeorganisasjonenUnionofAgriculturalWorkCommitteesUAWC

Norsk Folkehjelp og fagforbundet samarbeider om å gi støtte til den palestinske organisasjonen Union of Agricultural Work Committees (UAWC). (Foto: Norsk Folkehjelp)

13.11.2023
Sist oppdatert: 13.11.2023

Fagforbundet Teknisk fagforening Trondheim står i solidaritet med det palestinske folket på Gaza, som nå er offer for Israels fullstendig uproporsjonale svar på Hamas’ terrorhandlinger 7. oktober. Det vi ser nå er etnisk rensing av palestinere, folkemord og brudd på både folkerett og krigens lover.

Samtidig som Israel legitimerer bombing og drap av sivile med “terrorbekjemping”, blir også den palestinske befolkningen på Vestbredden utsatt for massive overgrep og drap fra den israelske okkupanten. Folket både på Gaza og på Vestbredden lever i åpne fengsler, under apartheid – uten rettigheter, under streng overvåking og kontroll.

Dette muliggjøres blant annet gjennom investeringer og teknologi fra en rekke internasjonale selskaper, som Motorola Solutions, Cemex, Hewlett Packard Enterprise, Caterpillar og Alstom. LOfavør-banken Sparebank1 SMN investerer i disse selskapene med virksomhet på okkupert palestinsk område. Selskapene medvirker til brudd på folkeretten og palestinernes menneskerettigheter.

Teknisk fagforening Trondheim krever:

  • at den norske regjeringen jobber for umiddelbar våpenhvile på Gaza
  • at den norske regjeringen anerkjenner Palestina som stat
  • at den norske regjering øker sin innsats betydelig for å oppheve okkupasjonen
  • stans av våpeneksport
  • at LO legger press på sine samarbeidspartnere for å få slutt på medvirkningen til menneskerettsbrudd
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?