Til hovedinnhold

Valg htv Tysvær

n

n (Foto: n)

Medlemsmøte for alle yrkesaktive i Fagforbundet Tysvær Sted Kantina rådhuset tid 7. desember kl 16.00-17.00

05.10.2023
Sist oppdatert: 05.10.2023

tid 7. desember kl 16.00-17.00
Agenda
Valg av hovedtillitsvalgt i Tysvær januar 2024- 2025

Det er tid for valg av 100% frikjøpt hovedtillitsvalgt i Fagforbundet i Tysvær kommune
Alle yrkesaktive medlemmer i Fagforbundet som er ansatt i Tysvær kommune kan foreslås eller søke det ledige vervet.

Hvem søker vi?

Hvilke kvalifikasjoner trenger en frikjøpt tillitsvalgt?
• Digitale ferdigheter påkrevd
• Erfaring fra tillitsvalgtarbeid er en fordel, men nødvendig opplæring blir gitt.
• Liker nye oppgaver og kan ta utfordringer på kort varsel
• Kjennskap til kommunal drift
• Kjennskap til arbeidsmiljøloven og avtaleverk
• Kjennskap til arbeidsplaner og turnus
• Gode samarbeid– og kommunikasjonsevner.
• Evne til å jobbe selvstendig
• En person som ønsker å gjøre en forskjell.
• Godt humør.

Vi opplever et arbeidslivet som er stadig endring. Og det er utfordringer i mange «lag» med omstilling, innsparing og endringsprosesser. Dette stiller store krav til både ansatte og de tillitsvalgte. Og den tillitsvalgtes innsatts har stor betydning for alle medlemmer i Fagforbundet. Men er også utrolig lærerikt og spennende 
Er dette noe for deg?

Hvordan?
De som foreslås må være forespurt og ha bekreftet at de er aktuelle kandidater.
Skriftlig forslag på kandidater sendes til:
Rannveig Øvrebø rannveig.ovrebo@bokn.kommune.no innen 3. desember d.å

Styret vil behandle innkomne søknader og komme med anbefaling ang kandidater på medlemsmøte
Det vil bli foretatt valg blant alle innkomne forslag og det er fremmøtte medlemmer med stemmerett som foretar valget.

Enkel servering

Nærmere informasjon om vervet som hovedtillitsvalgt/frikjøpt tillitsvalgt kan
du få ved henvendelse til: Rannveig Øvrebø rannveig.ovrebo@bokn.kommune.no eller Cecilie Almli; cecilie.almli@tysver.kommune.no tlf 90807821

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?