Til hovedinnhold

Valg htv Bokn

valg

valg (Foto: ukjent)

Medlemsmøte alle yrkesaktive medlemmer på Bokn 16. november kl. 16.00-17.00 på «Allrommet» Valg av frikjøpt hovedtillitsvalgt etter hovedavtalen ks Bokn Kommune perioden 2023- 2025

05.10.2023
Sist oppdatert: 05.10.2023

På bakgrunn i nye oppgaver for nåværende frikjøpt tillitsvalgt gjennomfører styret nytt valg av 40% frikjøpt tillitsvalgt i Bokn Kommune

Informasjon ang dette har også blitt sendt ut til alle yrkesaktive medlemmer på Bokn via SMS. Har du ikke mottatt dette sjekk at dine opplysninger i medlemsregister stemmer. Ønsker du mer informasjon ta kontakt med din tillitsvalgt eller leder Cecilie Almli
Hvem kan bli vår nye tillitsvalg?

Alle yrkesaktive medlemmer i Fagforbundet, som er yrkesaktive og ansatt i Bokn kommune kan foreslås eller søke det ledige vervet.

Hvilke kvalifikasjoner trenger en frikjøpt tillitsvalgt?

• Erfaring fra tillitsvalgtarbeid er en fordel, men nødvendig opplæring vil bli gitt.
• Liker nye oppgaver og kan ta disse utfordringer på kort varsel
• Kjennskap til kommunal drift
• Kjennskap til arbeidsmiljøloven og avtaleverk
• Kjennskap til arbeidsplaner og turnus
• Digitale ferdigheter
• Gode samarbeid– og kommunikasjonsevner.
• En person som ønsker å gjøre en forskjell.
• Godt humør.

Vi opplever et arbeidslivet som er mer spisset. Og det er utfordringer i mange «lag» med omstilling, innsparing og endringsprosesser. Dette stiller store krav til både ansatte og de tillitsvalgte. Og den tillitsvalgtes innsatts har stor betydning for alle medlemmer i Fagforbundet. All nødvendig opplæring, skolering og kursing blir gitt

Er dette noe for deg?

Send inn en søknad innen 9. november til cecilie.almli@tysver.kommune.no

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?