Til hovedinnhold

Viktig info

info

info (Foto: info)

Oppdatert informasjon

09.08.2023 av cec
Sist oppdatert: 09.08.2023

TIL VÅRE MEDLEMMER - VI TRENGER DIN HJELP!
DET ER VIKTIG AT DU GIR BESKJED TIL DIN LOKALE FAGFORENING,
NÅR DU:
ENDRER NAVN, FÅR NY ADRESSE (for at vi alltid skal kunne sende deg medlemsbladet og annen viktig informasjon)
BYTTER JOBB, ARBEIDSPLASS/ARBEIDSGIVER ELLER ENDRER STILLINGSPROSENT
GÅR FRA Å VÆRE YRKESAKTIV TIL ARBEIDSAVKLARINGSPENGER, ULØNNET PERMISJON ELLER LIGNENDE
BLIR MIDLERTIDIG ELLER PERMANENT UFØR (100%) - Du kan fortsatt være medlem, og motta giro for å betale medlemskap hvert halvår.
BLIR PENSJONIST (alderspensjonist eller AFP) - Du kan fortsatt være medlem, og motta giro for å betale medlemskap hvert halvår.
BLIR ARBEIDSLEDIG/PERMITTERT
MÅ OVERFØRE MEDLEMSKAPET TIL ANNEN FAGFORENING
(Jobb i annen kommune/region)
VIL MELDE DEG UT - UTMELDING MÅ SKJE SKRIFTLIG
- Ingen blir utmeldt automatisk. Benytt elektronisk utmeldingsskjema som du finner på www.fagforbundet.no
STARTER UTDANNING/STUDIER. Du kan bli studentmedlem hvis utdanningen er din hovedbeskjeftigelse.
Vi takker for at du bidrar til at vi hele tiden er
best mulig oppdaterte.
(Ingenting skjer automatisk via arbeidsgiver, trygdekontor e.l.)
TAKK FOR HJELPEN!
Hilsen Fagforbundet

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?