Til hovedinnhold

Renholdsoperatør Fagbrev

26.06.2023 av Monica Kiltorp
Sist oppdatert: 26.06.2023

Fagbrev som
vaskerioperatør

Vaskerifaget er viktig. Som vaskerioperatør utfører du vask,
vedlikehold og etterbehandling av ulike typer tekstiler. Du
bidrar dessuten til å sikre behovet for hygienisk rene tekstiler
i arbeids- og samfunnsliv.
Å redusere risikoen for spredning av smitte
gjennom riktig håndtering av både urene og
rene tekstiler, står sentralt i vaskerifaget. Det
gjør også å forlenge tekstilenes levetid
gjennom å behandle dem på en måte som
opprettholder tekstilenes bruksegenskaper
og utseende – noe som er viktig for å sikre økt
bærekraft.
En vaskerioperatør må ha kunnskap om riktig
bruk av kjemikalier, maskiner og produksjonsutstyr, digitale verktøy og optimalisering
av produksjonsprosessen. Man må også
kunne utføre administrative oppgaver.
Fagforbundet oppmuntrer alle våre medlemmer som jobber innen vaskeri til å ta fagbrev
som vaskerioperatør. Det er flere grunner til at
dette er lurt.
Lønn blir oftest brukt som et argument.
Jobber du i kommune eller på sykehus og
har fagbrev, skal du ha høyere lønn enn som
ufaglært.
Kvalitet er et argument mange tenker på først
etter at de har tatt fagbrevet. Å ta fagbrev gir
deg økt kompetanse og kunnskap i
vaskerifaget.
Mange opplever økt yrkesstolthet og trygghet
i egen jobb. Høy kompetanse blant arbeidstakerne vil også gjøre det vanskeligere å
argumentere for at man skal sette ut
vaskeritjenesten til en privat aktør uten
samme kompetanse. Kvalitet er viktig.
Hvordan kan du ta fagbrev som vaskerioperatør? Det fins hovedsakelig tre veier til fagbrev.
Den ene er å ta fagbrev gjennom videregående opplæring. Da går du to år på skole, og
har to år som lærling i bedrift. Deretter
avlegger du en fagprøve som må bestås. Ved
bestått prøve får du fagbrev som
vaskerioperatør.
Les mer om dette på nettsiden utdanning.no
– søk på vaskerifaget.
Den andre måten å ta fagbrev på er som
praksiskandidat. Praksiskandidatordningen
er en ordning for deg som kan dokumentere
Den andre måten å ta fagbrev på, er som
praksiskandidat. Gjennom denne ordningen
kan du gå opp til fagprøve uten opplæring i
skole og læretid i bedrift.
Praksiskandidater må dokumentere at de
tilfredsstiller kravene om fem års relevant og
allsidig praksis. Du må også avlegge en
teorieksamen før du går opp til fagprøven.
For å melde deg opp til fagprøve og teorieksamen som praksiskandidat må du kontakte
fagopplæringskontoret i din fylkeskommune.
Hvordan påmeldingen skjer og hvilke frister
som gjelder, varierer fra fylke til fylke. Du må
selv betale prøveavgiften knyttet til teorieksamen og fagprøve.
Les mer om dette på utdanning.no – søk på
praksiskandidat.
Det finnes ulike tilbydere av teorikurs til
fagprøven som praksiskandidater kan benytte
til forberedelse til fagprøven – ta gjerne kontakt
med din nærmeste tillitsvalgt for tips om dette.
Noen fylkeskommuner tilbyr også ordningen
«Fagbrev på jobb». Den passer for voksne som
er i et arbeidsforhold og har minst ett års
praksis i faget.
Ordningen innebærer at du inngår en kontrakt
med fylkeskommunen og arbeidsgiver, som gir
veiledning og opplæring som leder frem til
fagprøven. Du får beholde lønnen din i
opplæringstiden.
Før fagprøven må du bestå en skriftlig
eksamen. Opplæringstiden kommer an på din
praksis og erfaring (realkompetanse), men
varer minimum ett år. Ta kontakt med
fagopplæringskontoret i din fylkeskommune
for å høre om de tilbyr ordningen.
Husk at du kan søke Fagforbundet
om stipend til utdanning på inntil
15 000 kroner i året.

 

Les mer om dette på nettsiden utdanning.no
– søk på vaskerifaget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?