Til hovedinnhold

Spørsmål til de politiske partier

Fagforbundet Heim har med tanke på årets lokalvalg utformet noen spørsmål til de politiske partiene som stiller til valg i Heim Kommune.

14.06.2023
Sist oppdatert: 14.06.2023

Stemmeretten er den viktigste demokratiske rettighet vi har, Fagforbundet Heim ønsker at alle benytter seg av den.

Lokalvalget er viktig for oss som arbeidstakerorganisasjon fordi det nye kommunestyret vil være vår største arbeidsgiver de neste 4 årene.

Spørsmålene er viktige for oss som arbeidstakere i Heim Kommune, spesielt for å rekruttere nye ansatte og for å beholde ansatte lengst mulig.

Med det som bakteppe har vi laget disse spørsmålene:

1. Er ditt parti villig til fortsatt å støtte arbeidet med heltidskultur for alle yrkesgrupper i Heim kommune? 

2. Vil ditt parti konkurranseutsette eller privatisere kommunale tjenester? I så fall hvilke tjenester. 

3. Hva tenker ditt parti om viktigheten av kompetanseheving? 

  • Lærlinger 
  • Fagbrev 
  • Høyere utdanning/videre utdanning 

4. Hvordan vil ditt parti legge til rette for rekruttering og beholde arbeidskraft i Heim kommune? 

5. Hvordan vil ditt parti legge til rette for at seniorene/pensjonister kan bli en arbeidsressurs i Heim kommune? 

6. Hvordan vil ditt parti legge til rette for at flyktninger/innvandrere kan bli en arbeidsressurs i Heim kommune? 

7. Hvordan jobber ditt parti for at for at ungdommen skal flytte hjem igjen etter endt utdanning? 

8. Hvordan jobber dere for å få flere utdanningsmuligheter/ linjer på videregående nivå i Heim kommune? 

9. Hva gjør ditt parti for et kollektivtilbud internt i kommunen/ kollektiv tilkjøring/ samkjøring? 

10. Har dere noen tanker om energieffektivisering i husholdninger/ kommunale bygg og bedrifter ved hjelp av tilskuddsordninger? 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?