Til hovedinnhold

Fagforbundet 20 år!

I januar 2015 gikk Norge ut i generalstreik for å forsvare arbeidsmiljøloven da Solberg-regjeringa foreslo å gjøre det lettere å ansette midlertidig. Her fra Trondheim, Mette Nord hilser medlemmer og tillitsvalgte og takker for innsatsen.

I januar 2015 gikk Norge ut i generalstreik for å forsvare arbeidsmiljøloven da Solberg-regjeringa foreslo å gjøre det lettere å ansette midlertidig. Her fra Trondheim, Mette Nord hilser medlemmer og tillitsvalgte og takker for innsatsen. (Foto: Ole Morten Melgård)

Selv om Fagforbundet følger med i tiden og fornyer seg ved behov, så er kjernen den samme: vi kjemper for gode lønns- og arbeidsvilkår for hele laget. Her er noen glimt fra arkivet!

01.06.2023 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 23.08.2023

Sjelden streik

En jul uten gudstjeneste: Prestestreiken vakte internasjonal oppsikt som den første av sitt slag - i hele verden! Bildet er fra en streike­markering utenfor Domkirken i Oslo i begynnelsen av 2021Sjelden sett på barrikadene: Prestestreiken i 2021 handlet om lønn og vakte internasjonal oppsikt som den første av sitt slag - i hele verden! Bildet er fra en streike­markering utenfor Domkirken i Oslo. (Foto: Birgit Dannenberg)

Solidaritet: Barnebyen

Glade barn i Fagforbundets SOS-barneby i Angola.
 (Foto: Jan Tore Skjelbek)

Det var et stort øyeblikk da en av Fagforbundets barnebys første innbyggere heiste det angolanske flagget over en klynge hus på ei slette litt utenfor Huambo i Angola i 2010. Fagforbundets egen SOS-barneby var offisielt åpnet. Ettersom årene gikk vokste barnebyen seg større, det kom i gang et lokalsamfunnsprogram og det ble bygget skole. Til sammen har tusenvis av barn og unge fått bedre utgangspunkt i det borgerkrigsherjede landet. Hundrevis av medlemmer og tillitsvalgte har tatt på seg fadderskap og samlet inn penger - til sammen har medlemmene og forbundet bidratt med 70 millioner kroner.


Tetter velferdsstatens siste hull: Fagforbundet Ung og tannhelse

Fra Fagbladet-sakom Fagforbundet Ung og tannhelsekampanjen, foto Monica Larsen

(Foto: Skjermdump Fagbladet)

– Jeg heter Patrick, er 26 år og har tenner som en 80-åring, fortalte Patrick Austvik, som sto fram med tannhistorien sin i 2014. Siden 2013 har Fagforbundet Ung jobbet aktivt for å få tannhelse inn i egenandelsordningen. Tannbehandling har lenge vært gratis for barn, og ungdommen spurte retorisk om tennene bare er en del av kroppen fram til du fyller 18 år? Ved stortingsvalget i 2021 gikk Fagforbundet Ung, Pensjonistforbundet og pensjonister og uføre i Fagforbundet sammen om en felles kampanje for gratis tannbehandling til alle. Arbeidet har over tid ført til at flere partier har programfestet utvidelser av ordninger for gratis tannbehandling, og det er nå flertall for slike reformer på Stortinget.

Kampen mot privatisering

 

Renholderne Kirsten, Sølvi og Chayuba fryktet det verste da Høyre-kommunen Hole skulle konkurranseutsette jobbene deres. Hva ville skje med jobbene deres, kvaliteten på renholdet, med lønningene, med pensjonene? Sammen med Fagforbundets hovedtillitsvalgt Une Selte (helt t.v.) tok de opp kampen for jobbene sine.
Foto: Jan Lillehamre

I 2016 klarte Fagforbundet Hole, med innsats fra medlemmene, å snu kommunestyret da de forsøkte å privatisere renholdet. 30 renholdere og to vedlikeholdsarbeidere fikk beholde jobb, lønn og pensjon etter en thriller av en avstemning. Hovedtillitsvalgt Une Selte til venstre i bildet.

 

En tydelig yrkesfaglig aktør

Helsefagarbeider Jenny Marlen S. Fossan

Fagforbundet er en tydelig yrkesfaglig og yrkespolitisk aktør. Forbundet har nesten 180 yrkesgrupper og alle medlemmer hører til en yrkesseksjon basert på yrke.  Her er helsefagarbeider Jenny Marlen S. Fossan etter at hun gikk til topps i yrkes-VM i Brasil i 2015. (Foto: World Skills)

Lik pensjon for kvinner og menn

De streikende jubler utenfor Streikens hus i Oslo. Leder av Fagforbundet Teater og Scene, Mari Røsjø, til høyre i bilde er glad for at streiken ga resultater.

I løpet av de 20 årene som har gått har vi fått en ny folketrygd og en ny offentlig tjenestepensjon. Likevel er det knapt noen annen sak som har ført Fagforbundet inn i flere streiker de siste årene enn nettopp pensjon. Disse kampene har stort sett dreid seg om kravet om livsvarige ordninger, lik for kvinner og menn. Det gjaldt også i kultursektoren, som gikk ut i streik høsten 2021. Leder av Fagforbundet Teater og Scene, Mari Røsjø, til høyre i bilde er glad for at streiken ga resultater. (Foto: Steinar Ottesen)

 

Faglig-politisk engasjement

turné med valgkampbiler i Nordland valgkamp 2019 valgkampbil stand på Svolvær Amfi
Stand på Svolvær Amfi i Nordland - valgkampen 2019. (Foto: Åge Bergquist)

Medlemmenes interesser ivaretas best hvis de som tar politiske beslutninger på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå spiller på lag med fagbevegelsen. Fagforbundet engasjerer seg derfor i valgkamp. Et viktig budskap har vært å ikke stemme bort jobben sin ved å støtte partier som vil sette arbeidsplassen ut på anbud.

Barnehagedagen i Kongens nyttårstale

Barna fra Kapellveien viser Kongen sin egen grunnlov.
(Foto: Terje Bendiksby, NTB)

Barnehagedagen markeres hvert år og startet i 2005 med en kampanje mot forslaget om endring av krav til kompetanse og pedagognorm i barnehageloven. I grunnlovsåret 2014 hadde Barnehagedagen slagordet Jeg har noe å si! og barna ble oppfordret til å lage sin egen grunnlov. 

Det var en  slik lov barn fra Kapellveien barnehage fikk presentere for Kong Harald V på slottet. Senere brukte Kongen kloke ord fra barnas egen grunnlov som ramme rundt nyttårstalen. Han framhevet flere lover fra barnas egen grunnlov, blant annet: Vi skal ha snille hender og Vi skal si snille ord.

 

Fagforbundet i alle kanaler – kampanjer og synliggjøring

Hele laget
Hele laget (Foto: Fagforbundet)

Vi må vinne fram med det vi jobber for hos medlemmene, blant folk flest, blant arbeidsgivere og politikere. «Hele laget» i forbindelse med tariffoppgjøret 2022 er et eksempel på slik jobbing. Fagforbundet tok i bruk alle tilgjengelige virkemidler for å få budskapet ut. I løpet av noen uker snakket man om hele laget i alle mulige sammenhenger, også utenom tariff.

 

Hele, faste stillinger: Stendi-saken brøytet vei

Aleris   Stendi - rettssakens siste dag 040419 f.v. Trude Stavheim  Morten Mønnich og Kjetil Edvardsen
Aleris Stendi - rettssakens siste dag, f.v. Trude Stavheim Morten Mønnich og Kjetil Edvardsen (Foto: Birgit Dannenberg)

Hele og faste stillinger skal være normen i norsk arbeidsliv. Fagforbundet har stått fremst i kampen mot deltid. Særlig i yrker med mange kvinner er deltidsandelen høy, så dette er også en likestillingskamp.

14. januar 2019 startet en av de viktigste arbeidsrettssakene på mange år. Fagforbundet gikk til massesøksmål mot Norges største kommersielle velferdsselskap. Stendi-arbeidere krevde å bli definert som arbeidstakere, ikke innleide konsulenter uten rettigheter. I 2021 ga Borgarting lagmannsrett saksøkerne medhold på alle punkter, og Høyesterett avviste anken fra Stendi. Saken satte en ny standard i arbeidslivet og har gjort det vanskeligere å frata ansatte rettigheter ved å hyre dem inn som selvstendige konsulenter.

 

Et stadig mer fargerikt fellesskap

Forbundsleder Mette Nord og Streikeleder ved Sykehuset i Kristiansand Simon Abraha er sikre på seier i kampen om pensjonsopptjening for alle ansatte i sykehusene.
Forbundsleder Mette Nord og streikeleder ved Sykehuset i Kristiansand Simon Abraha er sikre på seier i kampen om pensjonsopptjening for alle ansatte i sykehusene. (Foto: Fagforbundet)

 

Det norske samfunnet forandrer seg og Fagforbundet endres i takt med utviklingen. Vi blir et stadig mer fargerikt fellesskap. Nesten 40 prosent av fagforeningene svarer at de har en eller flere representanter med minoritetsbakgrunn i styret. En av fire fagforeninger har representanter med minoritetsbakgrunn i yrkesseksjonene og halvparten av fagforeningene har tillitsvalgte etter avtaleverket med minoritetsbakgrunn.

I 2010 opprettet forbundet et landsomfattende nettverk for tillitsvalgte med flerkulturell bakgrunn. Nettverket skulle bidra til at medlemmer og tillitsvalgte med flerkulturell bakgrunn føler seg sett og ivaretatt av Fagforbundet. I årenes løp er det avholdt en rekke ulike kurs, og mangfold er innarbeidet i grunnopplæringen i forbundet.

 

En enda bredere plattform: Postkom går inn i Fagforbundet

Det ekstraordinære landsmøtet i Postkom stemmer ja til å bli en del av Fagforbundet.
Det ekstraordinære landsmøtet i Postkom stemmer ja til å bli en del av Fagforbundet. (Foto: Geirmund Jor)

Fra 1. januar 2020 ble Postkoms 16 000 medlemmer en del av Fagforbundet. Postkom ble etablert i 2000, men det hadde vært mange sammenslutninger av ulike forbund og grupperinger i Posten før det. Historien går helt tilbake til 1881 da 27 postbud en dag i juli samlet seg og stiftet Kristiania postbudforening. 

 

Sikrer tariffmakt: Medlem nummer 400 000

medlem 400 000, Ragnhild Sevareide
Leder i Fagforbundet Teater og Scene, Mari Røsjø (t.v), tillitsvalgt Hallvard Styve Nomeland og Mette Nord, feirer medlem nummer 400.000, Ragnhild Severeide (i hvit bluse). Foto: Fagforbundet

Fagforbundet er Norges desidert største fagforbund, og en av landets største organisasjoner. Nesten 10 prosent av alle innbyggere over 20 år er medlem i Fagforbundet. Fagforbundet passerte 300 000 medlemmer i 2008 og 350 000 medlemmer i 2016.

I 2022 fikk vi endelig medlem nummer 400 000. Ragnhild jobber som booking- og arrangementskoordinator på kulturhuset USF Verftet i Bergen. De ansatte hadde rett før bestemt seg for å melde seg inn i Fagforbundet. Av de åtte som kollektivt meldte seg inn var det Ragnhild som tilfeldigvis ble medlem nummer 400 000.

Relaterte dokumenter:

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?