Til hovedinnhold

Kostbar munnhelse er velferdsstatens siste hull

MERKEDAG: 20. mars er verdens tannhelsedag.

MERKEDAG: 20. mars er verdens tannhelsedag. (Foto: Connor Lawless/Flickr)

– Tennene er en del av kroppen, og det bør ikke være forskjell på å brekke en arm og å brekke en tann. 

17.03.2023 av Madeleine Schultz
Sist oppdatert: 21.03.2023

Den 20.mars markerer vi verdensdagen for munnhelse, og i år gjør vi det med et litt mer positivt fortegn enn de foregående år.

Under Solberg-regjeringa ble det kutta i støtten til tannbehandling, til og med til tannregulering for barn som trengte det. Men fra 1. januar 2023 ble det offentlige tannhelsetilbudet for de unge, kraftig utvida. Tidligere har staten dekket store deler av tannlegeutgiftene fram til fylte 20 år, men fra i år av skal staten også dekke halve regninga helt fram til fylte 26 år.

Det er viktig, i en tid der veldig mange unge har fått det trangere. 

Den nye ordninga har ført til et stort press på tannlegekontor landet over. Det er bra, for det viser at det har vært et stort behov for denne reformen. Likevel er det langt igjen til mål.

I en tidligere undersøkelse utført av Sentio på vegne av Fagforbundet Ung sier så mange som 86 prosent sier at de ønsker munnhelse inn i egenandelsordningen, og det har vi fortsatt ikke fått til.

Helt siden 2013 har Fagforbundet ung hatt kampanjen «Tannhelse inn i egenandelsordningen».

– Den oppstod fordi vi blant annet så at unge sleit med å prioritere den anbefalte årlige sjekken, og mange har utfordringer med å oppsøke tannlege når man får vondt fordi man ikke har råd til å betale tannlegeregninga, sier Ungs leder Jeanette Romslo. 

I februar var Romslo og nestleder Alexander Liane, sammen med nestleder yrkesseksjon helse og sosial, Helge Sporsheim, på stortinget for å snakke om den videre utrullinga av tannreformen. 

Den 22.februar var leder og nestleder i Fagforbundet Ung på tur til Stortinget for å diskutere tannhelsereformen og veien videre.
Den 22.februar var leder og nestleder i Fagforbundet Ung på tur til Stortinget, sammen med Helge Sporsheim, for å diskutere tannhelsereformen og veien videre. (Foto: Madeleine Schultz)

Kampen for bedre munnhelse er en sak som forener de yngste medlemmene våre med de eldste. Allerede før prisveksten begynte å skyte fart var det så mange som en tredjedel av befolkningen som enten utsatte, eller lot være å gå til tannlegen på grunn av økonomi.

Og spesielt er det de unge,de eldre og uføre som er spesielt sårbare for dårlig tann- og munnhelse. Sånn skal det ikke være, synes lederen av Fagforbundet Ung: 

– Tennene er en del av kroppen, og det bør ikke være forskjell på å brekke en arm og å brekke en tann. 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?