Til hovedinnhold

Årsmøtet 30. januar 2023

Årsmøte i avd. 743 ble avholdt 30. jan. 2023 Det var 20 deltakere til stede på årsmøtet, blant dem tre 25-årsjubilanter.

06.02.2023 av Vigdis Braun
Sist oppdatert: 16.02.2023

Det var 20 deltakere til stede på årsmøtet, blant dem 3  25-årsjubilanter.

Før en gikk løs på det formelle var det satt av tid til en hyggelig prat, og det ventet et deilig måltid med gryterett, brød og frisk salat til alle.

Leder Torill Skaiaa Førsund ønsket de frammøte velkommen. En spesiell velkomst til jubilantene og til Jon Espen Syversen, som også deltok i egenskap av representant for forbundsregion Agder. Møtet ble innledet med ett minutts stillhet for medlemmer som var gått bort i løpet av året.

Innkalling og dagsorden ble godkjent, og Christin Ø. Haslestad ble valgt til å lede årsmøtet gjennom sakslisten med bl.a. årsberetninger fra yrkesseksjonene, handlingsplan for 2022, regnskap, budsjett og valg. Alt gikk greit unna.

Nestleder Jon Espen Syversen tok på seg forbundsregion Agders hatt og hilste årsmøtet med gode ord om godt arbeid  i foreningen i året som gikk . Deretter snakket han litt om lønnsoppgjøret 2023, hvor frontfagsmodellen står støtt som beste utgangspunkt, også i en urolig tid for Europa, hvor prisene har økt kraftig. De som har minst, rammes hardest. Fagforbundet er der for alle og jobber bl.a. for trygghet for arbeidsplassene, lavest mulig rente- og prisstigning og bedret stømstøtte. 

Så var det tid for markering av de frammøtte 25-årsjubilantene, som fikk utdelt nål, diplom og blomster:  Randi Andreassen, Line Størbu og Vigdis Braun. 
Jubilanter som ikke var til stede vil få tilsendt hedersmerker i posten.

Torill takket for godt samarbeid og vervearbeid, med ønske om god fortsettelse i året som vi er inne i.  Så var det tid for kaffe og deilige kaker før Torill takket for frammøtet og ønsket alle vel hjem.  

Møteledelsen
Møteledelsen

Jon Espen Syversen fra Region Agder
Jon Espen Syversen fra Region Agder  hilste årsmøtet

Jubilantene som var til stede på årsmøtet
Jubilantene som var til stede på årsmøtet, fra venstre: Vigdis Braun (25 år), Randi Andreassen (25 år) og Line Størbu (25 år)
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?