Til hovedinnhold

Fagforbundet teoLOgene roper varsko for prestetjenesten

Nyvalgt nestleder i teoLOgene, Andreas A. Fosby og leder Thore Wiig.

Nyvalgt nestleder i teoLOgene, Andreas A. Fosby og leder Thore Wiig.

Under årsmøtet til Fagforbundet teoLOgene denne uka ble det vedtatt en uttalelse om den økonomiske situasjonen i landets bispedømmer. – De statlige overføringene dekker ikke årets forventede lønns- og prisstigning, og vi i teoLOgene er svært bekymret for situasjonen framover, sier leder Thore Wiig og nyvalgt nestleder Andreas A. Fosby.

27.01.2023 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 29.01.2023

Bekymret for arbeidsmiljøet

Ledelsen i teoLOgene sier også at budsjettet er krevende for Den norske kirke sentralt og for Kirkerådets administrasjon. Spesielt tatt i betraktning at heller ikke tilskuddet til mange fellesråd vil dekke forventet pris- og lønnskompensasjon.

 – Vi stiller spørsmål ved om det er mulig å ivareta et forsvarlig arbeidsmiljø med de nedskjæringene som allerede er satt i gang, sier Wiig.

Flere bispedømmer har underskudd på mange millioner og antallet prestestillinger og administrative stillinger i en rekke bispedømmer er allerede redusert. Rekrutteringa til kirkelig tjenester er allerede vanskelig, og de er redd for hva dette vil si for å få folk inn i presteyrket.

– Det er særdeles viktig at eventuelle tiltak drøftes med de tillitsvalgte og at førstelinjetjenesten spares i størst mulig grad. Mange tillitsvalgte og medlemmer forteller hvordan dette slår inn i deres arbeidsvilkår og arbeidsmiljø, forteller Wiig.

Alarmerende nedbygging av lokalkirka

I uttalelsen peker foreninga på at arbeidssituasjonene for prostene er krevende og at de forventer at arbeidsgiver tar sin forpliktelse på arbeidstidsbestemmelser og arbeidsmiljø på alvor.

– I den nåværende økonomiske situasjon kan en ikke forvente samme aktivitetsnivå som før. Menighetsråd og medlemmer må oppfordres til å ha realistiske forventninger til prestene. Prestene skal ikke måtte forklare dette selv og må ikke settes i et uforsvarlig press, sier nestleder Fosby.

Fagforbundet TeoLOgene ser på situasjonen som en alarmerende nedbygging av lokalkirkens tjenestetilbud og at det er et politisk ansvar.

– Regjeringa må holde sine forpliktelser og øke rammetilskuddet til Den norske kirke slik at vi kan ivareta et godt kirkelig tilbud for folk i hele landet. Dette vil vi følge tett framover, avslutter ledelsen i teoLOgene.  

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?